Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
21May2015

Konkurs Saveta Evrope za lokalne samouprave koje realizuju programe inkluzije Roma

Sekretarijat Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (KLRVE) poziva gradove i opštine da se prijave na konkurs za nagradu koja se dodeljuje u okviru kampanje „Dosta”. Konkurs je namenjen lokalnim samoupravama koje su osmislile i implementirale programe za inkluziju Roma.

KLRVE dodeljuje gore pomenutu nagradu od 2007. godine gradovima i opštinama koji su implementirali kreativne inovacije za efikasniju i dugoročniju integraciju Roma u njihove zajednice.

Najbolja tri projekta (iz tri različita grada/opštine) biće nagrađena tokom održavanja jesenjeg zasedanja plenarne sednice KLRVE Saveta Evrope, u oktobru ove godine.

Ovde možete naći detaljnije informacije, poziv na konkurs, kao i formular za prijavu na engleskom jeziku.

Rok za apliciranje je 30. jun 2015. godine.

Više informacija o konkursu potražite na adresi ljudskaprava.gov.rs.

 

socijalnoukljucivanje.gov.rs