Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
20May2015

Novi modeli stambenog zbrinjavanja osetljivih grupa

Specijalni izvestilac UN za adekvatne uslove stanovanja Leilani Fara, u okviru svoje zvanične posete Republici Srbiji, sastala se sa direktorkom Kancelarije za ljudska prava Suzanom Paunović. Fara je tom prilikom upoznata s mandatom Kancelarije i programima koje ona sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta života osetljivih društvenih grupa, sa akcentom na uspostavljenom novom modelu stambenog zbrinjavanja za jednu od najosetljivijih društvenih grupa – Rome, uz podršku donatorskih sredstava.

Iz Kancelarije navode da je ovo "prvi put da se u Srbiji sprovodi jedan ovakav program, koji podrazumeva humaniji način stambenog zbrinjavanja Roma i Romkinja."

Naime, u okviru projekta „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA, a implementira Misija OEBS-a, podržana je priprema Akcionog plana Grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki rit i Kijevo kroz novi model stambenog zbrinjavanja Roma, kupovinom seoskih domaćinstava.

Danski savet za izbeglice, kao izvršni partner Misije OEBS-a u Srbiji, sproveo je potrebne aktivnosti u vezi sa programom seoskih domaćinstava, od identifikacije porodica, pojedinačnih konsultacija i podrške za pripremu pravne dokumentacije, pa do pripreme korisničkih fajlova za evaluacionu komisiju.

Kao rezultat aktivnosti sprovedenih tokom 2014. godine, 31 porodica je preseljena iz nehigijenskih naselja i podržana pri identifikovanju seoskih kuća. Poslednje porodice UNOPS je preselio u nova domaćinstva u toku januara ove godine. Prilikom ovog susreta "identifikovana" je potreba za daljom podrškom preseljenim porodicama, tako što će lokalne institucije osigurati njihovu punu integraciju u novom socijalnom okruženju.

Danski savet za izbeglice je, kao izvršni partner, u periodu od januara do marta tekuće godine u 12 opština sproveo više od 50 poseta u 26 porodica, koje imaju 157 članova, i pružio direktne konsultacije i podršku. Ove aktivnosti su rezultirale registracijom porodica za socijalnu pomoć, registrovanjem boravka, upisom dece u školu, registrovanjem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i pružanjem podrške u traženju posla i uključivanjem u različite obuke za poljoprivredne aktivnosti. Pored toga, održano je više od 60 sastanaka sa lokalnim institucijama u cilju podsticanja na pružanje porške porodicama u adaptaciji u novom okruženju.

Specijalni izvestilac je informisan da je u okviru projekta „Ovde smo zajedno–evropska podrška za inkluziju Roma“, koji finansira Delegacija EU u Srbiji, izvršeno mapiranje svih podstandardnih romskih naselja, i da je u saradnji sa lokalnim samoupravama identifikovano 583 naselja u 169 opština.

Detaljna analiza uslova u podstandardnim naseljima u 20 pilot opština u Srbiji sprovedena je tokom leta prethodne godine, a na osnovu terenskih istraživanja formirana je lista prioritetnih intervencija u svakom naselju, što je poslužilo kao osnov za planiranje projektnih aktivnosti na planu tehničke dokumentacije za unapređenje životnih uslova u njima. Dosad primenjivane stambene prakse u podstandardnim romskim naseljima su analizirane, prerađene i predstavljene u vidu smernica za primenu 13 adekvatnih stambenih modela.

Sastanku su prisustvovali i savetnik za ljudska prava UN Klaud Kan, UN administrator za ljudska prava Žoana Sotomajor i viši savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Jasna Plavšić. Izveštaj o poseti Republici Srbiji sa preporukama specijalnog izvestioca biće predstavljen na 31. redovnom zasedanju Saveta za ljudska prava u Ženevi naredne godine.

Cilj posete je promovisanje prava na adekvatno stanovanje kroz dijalog, kao i ocena postojećih i planiranih mera i aktivnosti u pogledu pune realizacije prava na adekvatno stanovanje bez diskriminacije, posebno siromašnih i drugih marginalizovanih društvenih grupa. Pored toga, cilj je i ocena zakona, politika i prakse u ostvarivanju prava na adekvatne uslove stanovanja, posebno nadležnosti i odgovornosti na različitim nivoima vlasti, kao i identifikovanje izazova i eventualnih nedostataka u ostvarivanju međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava u pogledu prava na adekvatne uslove stanovanja.


srbija.gov.rs