Projekat: Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije
19May2015

“Ulični garderober” - poziv za volontere

Liceulice i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pozivaju sve one koji žele da se kao volonteri uključe u realizaciju programa namenjenog socijalno najugroženijim sugrađanima – “Ulični garderober”.

Nakon pokretanja inicijative “Moj komšija bez krova”, a po uzoru na u svetu poznat koncept pop up street stores, želimo da na još jedan način približimo našim sugrađanima i sugrađankama probleme koje ulica nosi i sa kojima se suočava sve više naših komšija i komšinica bez krova, kao i da ponudimo jednostavno rešenje za jedan od tih problema. Stoga, “Ulični garderober” ima za cilj da najobičnije lokacije, kao što su trotoari i ograde, pretvori u mesto u kome najugroženiji građani mogu da, uz pomoć volontera, sami za sebe izaberu komad odeće koji su njihovi sugrađani doneli u “Ulični garderober”.

Pored humanitarnog karaktera, ovaj program ima za cilj da omogući direktnu komunikaciju sugrađana koji žele da pomognu i sugrađana kojima je potrebna pomoć.

Volontiranje u okviru ovog projekta podrazumeva prijem i razvrstavanje odeće, kao i aktivnosti obaveštavanja i komunikacije sa sugrađanima koji će koristiti “Ulični garderober”.

Potrebni su nam odgovorni volonteri koji imaju dobre komunikacijske sposobnosti. Prednost će imati volonteri koji poseduju iskustvo u radu sa pojedincima iz ekonomski ugroženih grupa. Od volontera se očekuje da volontiranju na projektu “Ulični garderober” posvete najviše 8 sati nedeljno, tokom meseca juna.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 061 277 54 05 ili na mail volonteri@liceulice.org, do 03.06.2015.

Organizacija Liceulice realizuje praktične programe direktne podrške osobama koje dolaze iz marginalizovanih grupa, sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Ovaj program se razvija u Srbiji uspešno punih pet godina dajući svoj doprinos smanjenju siromaštva i isključenosti ugroženih kategorija stanovništva. Program se realizuje kroz više aktivnosti, a najpoznatija od njih je izdavanje magazina Liceulice.

Ulični garderober je zajednički projekat organizacije Liceulice i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

 

socijalnoukljucivanje.gov.rs