22May2015

Bez odlaganja usvojiti zakonske inicijative radi jačanja prevencije i zaštite od porodičnog nasilja

Zaštitnik građana poziva nadležne organe da bez daljeg odlaganja razmotre i usvoje zakonske inicijative koje je radi jačanja prevencije i zaštite od porodičnog nasilja  uputio još pre četiri godine, kao da i primene preporuke iz Izveštaja o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja, koji je prošle godine podneo Narodnoj skupštini.
 
„Nedavne porodične tragedije u kojima je u život izgubilo 13 ljudi na najozbiljniji način svedoče o problemu nasilja u porodici. Pozdravljamo dogovor ministara pravde, unutrašnjih poslova i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja da formiraju ekspertsku grupu koja će predložiti konkretne mere za sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu žena od nasilja, ali i podsećamo da smo Ministarstvu pravde 2011. godine uputili, a 2012. godine ponovili Inicijativu  za izmenu Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja, saopštavaju zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana, zadužena za rodnu ravnopravnost i prava deteta, Gordana Stevanović.

Ministarstvo pravde do sada nije razmatralo deo te inicijative koji se odnosi na uvođenje u sistem krivičnopravne zaštite novog krivičnog dela proganjanja, pooštravanje sankcija, obavezni psihosocijalni tretman nasilnika i druge odredbe usmerene ka prevenciji nasilja. Republika Srbija se, potvrđivanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, obavezala da uskladi krivično zakonodavstvo sa tim međunarodnim dokumentom i potrebama stvarnosti.

Zaštitnik građana kontrolisao je tokom 2014. godine primenu Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja i utvrdio brojne nedostatke u propisima i praksi, te nadležnim organima uputio odgovarajuće preporuke, a o svemu Posebnim izveštajem obavestio Narodnu skupštinu. Za očekivati je da će taj izveštaj poslužiti kao jedna od osnova za utvrđivanje mera koje su najavili ministri.

 

ombudsman.rs