Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
15May2015

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana porodice

Povodom Međunarodnog dana porodice Zaštitnik građana ističe značaj porodice i poziva na njenu zaštitu, a posebno na suzbijanje nasilja u porodici efikasnijim radom nadležnih organa.

Takođe je posebno značajno efikasna zaštita prava na ograničeno radno vreme, na odmor i druga prava iz radnog odnosa, koja su od velikog značaja ne samo za radnika, odnosno radnicu, već i za njihov porodični život. I siromaštvo predstavlja rastuću pretnju porodicama u Srbiji.

Od ukupnog broja pritužbi koje je u prethodnih godinu dana primio Zaštitnik građana, a koje se odnose na zaštitu porodice i porodičnog života, 11 odsto tiče se nasilja u porodici, mahom prema ženama i deci.

Zaštitnik građana ističe da se povećava stopa rizika od siromaštva u Srbiji (za 2014. godinu iznosi 25,6 odsto u odnosu na 24,6 odsto 2013. godini), a riziku od siromaštva najviše su izložena deca (29,6 odsto). Teret mera štednje u Srbiji najviše su podnele porodice, a njihove posledice su najteže pogodile decu. Kako bi se obezbedila veća društvena i državna podrška porodicama sa posebno ranjivom decom, Zaštitnik građana je predložio izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Nije došlo do značajnog napretka u položaju porodica, dece i žena u romskim naseljima, gde su razlike u odnosu na opštu populaciju i dalje velike. Smrtnost odojčadi u tim porodicama je dvostruko veća, a vakcinacija dece preporučenim vakcinama do njihovog trećeg rođendana je dvostruko manja u odnosu na nacionalni prosek. Obuhvat dece obrazovanjem na ranom, predškolskom uzrastu u Srbiji je 50 odsto, a romske dece je gotovo 10 puta manje. Romske devojčice ispod 14 godina dvostruko više su angažovane u održavanju domaćinstva nego u opštoj populaciji.

Zaštitnik građana ističe i značaj poštovanja, uvažavanja i ostvarivanja punog potencijala svakog njenog člana, kao i podsticanje ravnopravnosti između žena i muškaraca, odgovornog roditeljstva oba roditelja, ravnopravnih mogućnosti zapošljavanja, ravnopravne podele poslova u roditeljstvu i unutar domaćinstva i zajedničkog donošenja porodičnih odluka.


ombudsman.rs