Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
21May2015

Ne nasilju nad ženama!

Od državnih organa, a pre svega od izvršne vlasti, tražimo da efikasnije sprovede zakone i učini ih još boljim, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na protestu povodom porasta nasilja nad ženama koji je u centru Beograda organizovao Autonomni ženski centar. On je dodao da su ministri pravde i unutrašnjih poslova održali sastanak na kome je doneta odluka da se inicira proširenje kaznene politike, da se uvede krivično delo proganjanja kao i obavezan psihosocijalni tretman nasilnika.

Janković je rekao da je Narodna skupština Republike Srbije od Zaštitnika građana dobila izveštaj o sprovođenju posebnih protokola radi zaštite žena od nasilja, ali da se taj protokol još ne sprovodi u dovoljnoj meri. Dodao je da je Srbija potpisala Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i da je obavezna da se drži te konvencije. Janković je izrazio nadu da se tragedije kakve su zabeležene proteklih nedelja i meseci neće ponoviti.

Na protestnom skupu su pročitana imena 26 žena koje su ubijene od početka ove godine. "Nećemo uvek uspeti da sprečimo svako ubistvo, ali ako se ozbiljno odnosimo prema ljudskim životima i primenjujemo zakone i pravila koja postoje, verujem da bi većina ovih žena bile žive, a i da bi sve druge žene koje trpe porodično nasilje bile spokojnije kada zatraže pomoć nadležnih institucija", naglasila je Tatjana Ignjatović.

 


ombudsman.rs