Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
22May2015

Novo istraživanje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana: Poznavanje jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima pokrajinske uprave

U skladu sa ovlašćenjem da sprovodi istraživanja kako bi stekao uvid u stanje ljudskih prava, identifikovao probleme i formulisao preporuke u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je sproveo istraživanje o tome u kojoj meri zaposleni u pokrajinskim sekretarijatima kao delu pokrajinske uprave vladaju jezicima nacionalnih manjina, da li je poznavanje jezika koji su u službenoj upotrebi u organima APV uslov za zasnivanje radnog odnosa na određenim radnim mestima, kao i na koji način su zaposleni dokazivali da vladaju određenim jezikom.

Nakon sumiranja rezultata Pokrajinski ombudsman je uputio pojedinačne preporuke pokrajinskim organima uprave u cilju unapređenja stanja u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima APV. 

Istraživanje možete preuzeti ovde.


ombudsmanapv.org