Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
15May2015

Sastanci sa predsednicima nacionalnih saveta

Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović razgovarala je tokom protekle nedelje sa predsednicima pet nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Na sastancima su zajednički razmotrena aktuelna pitanja relevantna za svaku nacionalnu zajednicu, kao i načini na koje njeni pripadnici i pripadnice smatraju da bi institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana mogla da doprinese uspešnijem ostvarivanju, unapređenju i zaštiti njihovih ličnih i kolektivnih prava.

Činjenica da nacionalni saveti nisu prepoznati u drugim zakonima koji se neposredno ili posredno tiču ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina ključni je problem sa kojim se nacionalni saveti susreću u svom radu. Na sastancima su takođe razmatrana i iskustva nacionalnih saveta u vezi sa proteklim izborima za njihovenove sazive, kao i zastupljenost žena u njima.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je u okviru svojih nadležnosti uspostavio saradnju sa svim nacionalnim savetima čiji pripadnici i pripadnice žive i na teritoriji AP Vojvodine i pratio njihov rad po osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Detaljni podaci o vršenju ovlašćenja nacionalnih saveta tokom njihovog prvog mandata objavljeni su u istraživanju institucije „Četiri godine nacionalnih saveta nacionalnih manjina”.

 

ombudsmanapv.org