Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
17May2015

Saopštenje Federike Mogerini povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

Na današnji Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, EU je ujedinjena u borbi za ukidanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta sa LGBTI osobama širom sveta. Sva ljudska bića su ravnopravna u dostojanstvu i imaju pravo na uživanje prava koja su izložena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Proteklih godina, u nekim delovima sveta, pripadnici LGBTI zajednice su postigli značajan napredak u postizanju jednakosti prava. U mnogim krajevima oni su, međutim, još uvek žrtve diskriminacije i nasilja zbog seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U nekoliko zemalja su seksualni odnosi saglasnih odraslih osoba istog pola još uvek krivično delo koje podrazumeva zatvorsku ili čak smrtnu kaznu.

Nastavićemo da se zalažemo za poštovanje ljudskih prava svih osoba, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, u skladu sa Smernicama EU o pravima LGBTI osoba. Dijalozima sa trećim zemljama, aktivnostima u okviru multilateralnih foruma, javnim saopštenjima i podrškom civilnom društvu, EU će i dalje podržavati borbu protiv diskriminacije i nasilja protiv LGBTI osoba i aktivno promovisati njihova prava.


europa.rs