Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
21May2015

„Procena potreba interno raseljenih Roma u Srbiji“

Cilj istraživanja, koje je sproveo CeSID krajem 2014. godine, bio je da se kreira sveobuhvatni socijalni profil interno raseljenih Roma u Srbiji, pregled specifičnih problema sa kojima se suočavaju, potreba i mogućih trajnih rešenja za ovu populaciju. 

Istraživanje „Procena potreba interno raseljenih Roma u Srbiji“ koje je obavljeno na uzorku od 800 domaćinstava IRL Roma i 400 domaćinstava domicilnih Roma u 18 opština u Srbiji posebno se bavilo mogućnostima i željom za povratak interno raseljenih Roma bna Kosovo, ljudskim resursima, stambenim uslovima i mogućim modalitetima trajnih rešenja, prihodima i pristupom socijalnim uslugama i obrazovanju. 

Konferencija za novinare
Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Govore:

- Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR u Srbiji
- Vladimir Cucić, Komesar, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
- Slobodan Cvejić, PhD, autor studije
- Ljuan Koka, član Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine

 

Pročitajte tekst Pročitajte tekst

Pogledajte fotografije Pogledajte fotografije

Izveštaj
Saopštenje - srpski jezik (pdf)
Saopštenje - engleski jezik (pdf)
Prezentacija Procena potreba interno raseljenih Roma u Srbiji (pdf)

Slobodan Cvejić

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

 

Medija Centar