Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
28May2015

Prezentacija rezultata istraživanja na godišnjoj RRPP konferenciji 2015.

 

 

Centar za istraživanje javnih politika učestvuje na Godišnjoj konferencija Programa za promociju regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP) koja se održava u Ohridu, Makedonija,  28-29. maja 2015.  Tema ovogodišnje konferencije su  socijalne, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu.

 

Tom prilikom  će Ružica Papić, saradnica CENTRA, doktorant i asistent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  predstaviti rezultate istraživanja na projektu “Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja. Nalazi Istraživanja će biti predstavljeni u okviru panela „Socijalne razlike i država blagostanja“.

 

CENTAR ovaj projekat sprovodi u okviru RRPP, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Glavni partner na projektu je  Udruženje agroekonomista Republike Makedonije (AAEM), dok su ko-partneri CENTAR i individualni istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Program ovogodišnje RRPP konferencije dostupan je ovde. Apstrakti radova koji će biti predstavljeni na konferenciji dostupni su ovde.