Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
29May2015

Produžiti legalizaciju oružja

Pozitivan opšti stav prema vatrenom oružju, kao i posebno prema posedovanju oružja, građani Srbije obrazlažu neophodnošću za samoodbranu, zaštitu poseda i imovine; zatim potrebom da ga imaju službena lica u sektoru bezbednosti i na drugim rizičnim poslovima; kao i doprinosom unapređivanja razvoja oružja ukupnom tehnološkom napretku čovečanstva. Negativan stav prema oružju najčešće je povezan sa nesigurnošću koju ono prouzrokuje u javnom prostoru, posebno sa rizicima po decu, ili je rezultat percipiranog nedovoljnog profesionalizma pripadnika sektora bezbednosti.

Ovo su zaključci koji se mogu izvući na osnovu mišljenja građana unetih na platformu "Oružje na meti" (www.oruzjenameti.org). Negativne komentare o bezbednosti u svojoj sredini češće daju građani koji smatraju da je nošenje oružja nepotrebno nego oni koji ga smatraju potrebnim. U pitanju je pilot-projekat i veoma mali uzorak na osnovu koga se može zaključiti samo još da pozitivne stavove o nošenju oružja najčešće iznose građani sa specifičnim primedbama na zakone koji se dotiču pitanja oružja, što ide u prilog uverenju da ovakvi komentari pripadaju prvenstveno osobama profesionalno ili kroz hobi povezanim sa vatrenim oružjem. Apsolutna većina posetilaca ove platforme je protiv nošenja oružja, osim u vrlo restriktivnim okolnostima za potrebe vojske i specijalnih snaga policije, i u slučajevima jasne ugroženosti života građana.  


Pitanje posedovanja i korišćenja oružja aktuelizovano je serijom ubistava vatrenim oružjem u kontekstu porodičnog nasilja, kao i tekućom akcijom predaje vatrenog oružja koje nije dozvoljeno posedovati (automatsko oružje i bombe), odnosno legalizacije oružja koje je dozvoljeno ali građani za njega ne poseduju dozvolu. Ova tromesečna akcija, tokom koje se ne postavlja pitanje o poreklu oružja i ne sankcioniše njegovo ilegalno posedovanje, završava se 4. juna, a usledila je nakon usvajanja novog Zakona o oružju i municiji. Međutim, ni tokom pripreme ovog zakona, ni pre otpočinjanja akcije legalizacije, nisu vršena nikakva istraživanja o stavovima građana prema posedovanju i nošenju oružja, eventualnom osećanju nebezbednosti ili nepoverenju prema bezbednosnim strukturama, ili drugim argumentima koji opredeljuju građane za posedovanje oružja. Poslednja ovakva objavljena istraživanja rađena su pre desetak godina - za Južnu Srbiju 2004, za Srbiju 2005. i šire istraživanje za region "Kultura oružja u jugoistočnoj Evropi" 2006. godine. Ova istraživanja objavio je Regionalni centar za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC), koga podržava Evropska unija, a deluje pri kancelariji Programa UN za razvoj (UNDP) u Beogradu. Upravo ova kancelarija je i postavila pomenutu platformu "Oružje na meti" i danas će u beogradskom Medija centru prezentovati nalaze šireg istraživanja, na osnovu 400 novinskih tekstova o incidentima sa zloupotrebom oružja u poslednje dve godine. 


Još uvek je nejasno da li će Ministarstvo unutrašnjih poslova bar ovom prilikom ponuditi analitičke podatke o broju i posledicama incidenata sa vatrenim oružjem u Srbiji, polu, starosti, i drugim elementima profila počinilaca i žrtava ovih incidenata.

Ono što jeste izvesno je da akcija legalizacije daje veoma slabe rezultate i da nije iskorišćena za slanje poruka o žrtvama među decom, ženama, slučajnim prolaznicima, i uopšte elementima simboličkog i strukturalnog nasilja prema drugima, drugačijima i ranjivim grupama koje sa sobom nosi rašireno posedovanje oružja u domaćinstvima. Deo ove slagalice čine i zloupotrebe oružja u legalnom posedu, uključujući i neke pripadnike sektora bezbednosti. Akcija nije praćena podsticajnim merama, čak ni u vidu smanjenja poreza za oružje, i oslanja se samo na pretnje represivnim merama. Neophodno je stoga akciju produžiti, ali tako da bude zasnovana na analitičkim podacima i jasnim porukama prema konkretnim grupama stanovništva. 

Autorski tekst Svetlane Đurđević Lukić,  direktorke Centra za istraživanje javnih politika objavljen je u Danasu 29.maja 2015