Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
01Jun2015

Mladi u Srbiji kasno postaju samostalni

Rezultati studije „Mladi – naša sadašnjost” Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuju da više od polovine mladih u našoj zemlji još uvek ne napušta svoju devojačku ili momačku sobu, pije prvu jutarnju kafu u porodičnom krugu i živi na maminoj kuhinji. Čak dve trećine populacije između 19 i 35 godina spada u kategoriju „izdržavanih osoba”, koje finansijski pomažu roditelji.
 
Istraživanje koje je obavljeno 2011. godine na uzorku od 1.627 ispitanika, starosti od 19 do 35 godine u 62 opštine na teritoriji Srbije, pokazalo je da najveći broj mladih (56 odsto) živi u svojoj porodici, odnosno sa roditeljima i drugim srodnicima, a da tek svaka sedma mlada osoba živi samostalno, sa prijateljima ili rođacima dok studira u drugom gradu. Dragan Stanojević, asistent na katedri za sociologiju i jedan od autora ove studije, kaže da sa roditeljima živi dve trećine mladih između 24 godine i 25 godina, polovina mladih od 29 i 30 godina i 37 procenata onih između 34 godine i 35 godina.
 
„Naša zemlja pripada tzv. mediteranskom krugu zemalja, u kojima se ne podstiče samostalnost dece i u kojima mladi kasno napuštaju roditeljski dom i ostaju finansijski zavisni od roditelja, sa kojima imaju jake emocionalne veze. Njihovo odrastanje odlaže obrazovanje, a duže obrazovanje povezano je sa kasnijim zasnivanjem porodice. Produženo stanovanje sa roditeljima zajedničko je svim mladima sa područja bivše Jugoslavije – oko dve trećine mladih uzrasta od 18 godina do 34 godine u našoj zemlji živi u roditeljskom domaćinstvu, bilo da su samci ili u braku sa ili bez dece. Zanimljivo je da mladi u našoj zemlji deset godina kasnije ’prelaze’ u odraslo doba u odnosu na svoje vršnjake u Danskoj”, objašnjava Stanojević.
 
Izvor: Politika