Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
03Jun2015

U trećoj anketi Centra pitamo mlade "Ko najviše doprinosi bezbednosti građana Srbije?"

U trećoj po redu anketi Centra, mlade ljude od 15 do 29 godina zamolićemo da u narednih mesec dana odgovore na pitanje: Ko najviše doprinosi bezbednosti građana Srbije?

Mladi u Srbiji, kao društvena grupa koja predstavlja oko 20% stanovništva, suočavaju se sa mnogobrojnim izazovima, od siromaštva, problema u obrazovanju i na tržištu rada, do diskriminacije, (ne)bezbednosti na internetu i isključenosti iz procesa donošenja odluka. Među mladima postoji interes za sektor bezbednosti, ali ne i dovoljno znanja o njemu, a naročito ne o demokratskoj kontroli. Na radionicama Centra u Požarevcu, Čačku i Zrenjaninu, održanim u okviru projekta „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti”, pokazalo se da mnogi srednjoškolci i srednjoškolke nisu dovoljno upoznati sa tim ko se brine o njihovoj bezbednosti i ne znaju kome bi trebalo da se obrate ukoliko se suoče sa pretnjama po svoju bezbednost.

U prvoj aketi pitali smo mlade iz svih delova Srbije  da li se osećaju bezbedno u mestu u kojem žive. Oko polovine ispitanika odgovorilo je da se bezbednim oseća „kako kad“ a gotovo jedna trećina da se oseća nebezbednim. Kompletne rezultate prve ankete možete da pogledate ovde. U drugoj anketi na pitanje "Ko se najviše bavi vašom bezbednošću u mestu u kojem živite?", gotovo polovina mladih odgovorila je da se njihovom bezbednošću ne bavi niko, a jedna četvrtina da se o njihovoj bezbednosti stara policija. Oko jedne osmine anketiranih reklo je da se njihovom bezbednošću bave udruženja i organizacija građana a još toliko njih smatra da se ovim pitanjem bave i gradske i opštinske institucije i organi. Kompletne rezultate druge ankete možete pogledati ovde.