Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
29May2015

Mladi nedovoljno poznaju institucije sektora bezbednosti

Mladi ljudi u Zrenjaninu suočavaju se sa problemima narkomanije, vršnjačkog i porodičnog nasilja, alkoholizma, ekološkim problemima, izraženim socijalnim razlikama i osećaju svoj grad kao nedovoljno bezbednu sredinu za izražavanje svoje etničke pripadnosti. Ovo su samo neki od rezultata koje su istraživači Centra za istraživanje javnih politika dobili tokom dubinskih razgovora sa predstavnicima srednjoškolaca i srednjoškolki u Zrenjaninu i članovima lokalnog civilnog društva, a koji su predstavljeni na okruglom stolu „Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti”, održanom u Zrenjaninu 29. maja, u Sali Gradskog veća. U okruglom stolu učestvovali su narodna poslanica Elvira Kovač, pokrajinska poslanica Stojanka Lekić, Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika Grada Zrenjanina, kao i predstavnici Kancelarije i Saveta za mlade, Centra za socijalni rad, lokalnog Ombudsmana, Unije parlamenata srednjih škola i organizacija civilnog društva aktivnih u Zrenjaninu.

Kada se govori o očekivanjima mladih od lokalnih institucija, naglašena je potreba za preventivnim radom i uverenje da bi mnogi problemi mogli biti sprečeni uz pravovremenu preventivnu akciju, kao i saradnju relevantnih lokalnih aktera. Bezbednost u lokalnoj zajednici mogla bi se poboljšati i kroz rad na upoznavanju građana sa procedurama i kroz njihovu bolju informisanost. To bi doprinelo i jačanju poverenja u institucije i njihovo adekvatno funkcionisanje. Mladi ljudi takođe smatraju da su mediji jedan od retkih faktora koji može da pomogne u otvaranju pitanja koja se odnose na bezbednosne probleme ovde društvene grupe u Zrenjaninu.

Narodna poslanica Elvira Kovač naglasila je da usled, između ostalog, manjkavosti postojećeg izbornog sistema, građani na poznaju poslanike iz svojih lokalnih sredina. Zrenjanin je bio među prvim gradovima u kojima je otvorena kancelarija narodnih poslanika, ali je prestala sa radom usled finansijskih poteškoća. U toku okruglog stola CENTRA, kroz diskusiju svih prisutnih aktera, postignuta je saglasnost da se što pre inicira novi oblik ostvarivanja direktne komunikacije građana Zrenjanina i poslanika iz ovog grada.

Poslanica u Skupštini AP Vojvodina Stojanka Lekić istakla je kao ključno povezivanje institucija, kao i da je suština svega u edukaciji mladih o bezbednosti i institucijama. Edukacija o ovim temama bi trebalo da bude primarno u školi, ali su izuzetno važni i ovakvi neformalni oblici obrazovanja.

Pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić pohvalio je inicijativu CENTRA i istakao da su nalazi ovog istraživanja izvor vrlo važnih informacija za lokalnu samoupravu. Najavio je da će biti pokrenuto pitanje otvaranja Prihvatilišta za decu, kao i da se u toku ove godine očekuje rešavanje dugogodišnjeg problema sa vodosnadbevanjem u ovom gradu. Takođe, složio se da su ovakvi okrugli stolovi, ali i tribine u kojima bi učestvovali građani, narodni poslanici i predstavnici lokalne samouprave, predstavljaju pravi način da se poboljša komunikacija i saradnja i samih institucija, i građana i institucija.

Pojekat CENTRA LOKALNI BEZBEDNOSNI PROBLEMI MLADIH I DEMOKRATSKA KONTROLA SEKTORA BEZBEDNOSTI usmeren je ka jačanju saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju ključnih problema bezbednosti na lokalnom nivou sa kojima se suočavaju mladi. Cilj je bio da se, kroz otvoren dijalog o temama ljudske bezbednosti, bezbednosti mladih u lokalnoj zajednici, sektoru bezbednosti, lokalnim institucijama koje se bave bezbednošću, demokratskoj i parlamentarnoj kontroli sektora bezbednosti i učešću mladih u formulisanju bezbednosnih politika, dobije odgovore na to kako se mladi ljudi osećaju i kako vide sopstvenu ulogu i ulogu lokalnih i republičkih institucija u podizanju bezbednosti mladih.

Projekat je podržalo Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, u godini kada su mladi i njihova uloga jedan od prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om.

Izveštajj sa okruglog stola objavila je TV Santos.

Photo: Sonja Antonić