12Jun2015

"Spoljna politika Srbije - ženski pečat"

"Spoljna politika Srbije - ženski pečat" naziv je konferencije koja se danas održava u Narodnoj skupštini sa ciljem da ukaže na rastuću ulogu žena na pozicijama koje su povezane sa međunarodnim odnosima u državnoj upravi, parlamentu, javnim agencijama, ekspertskim organizacijama, medijima. Direktorka Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić govoriće na panelu "Uloga civilnog društva u spoljnoj politici Srbije". Ona će se osvrnuti na doprinos ekspertskih organizacija, ulozi NVO u unapredjivanju dijaloga i komunikacije sa spoljnopolitičkim partnerima Srbije i mogućnosti za NVO i medije u podizanju svesti javnosti o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici Srbije. Konferenciju će otvoriti potpredsednica Narodne Skupštine i predsednica Ženske parlamentarne mreže Gordana Čomić. Organizatori su Evropski pokret u Srbiji i njegov Forum za međunarodne odnose, Ženska parlamentarna mreža, Fridrih Ebert Fondacija i Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020.

Za više informacija, pratite link

Zaključci i preporuke sa Konferencije

Izveštaj sa Konferencije