Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
12Jun2015

Predstavljeni nalazi o značaju socijalnih mreža u kontekstu ruralnog razvoja

U ime istraživačkog tima CENTRA (Ružica Papić, Tatjana Milić) saradnica CENTRA Ružica Papić, asistent na Poljoprivrednom fakultetu, predstavila je na VII Međunarodnoj konferenciji “Water&Fish” istraživanje na temu „Značaj socijalnih mreža u procesu prijavljivanja za podršku ruralnom razvoju“.

Ovi nalazi odnose se na deo istraživanja u Srbiji koje je sprovedeno u okviru regionalnog projekta “Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja”.

Konferenciju je organizovao Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, od 10. do 12. juna, uz podršku Evropskog Društva za Akvakulturu (EAS) i Panhelenskog društva tehnologa ihtiologa (PASTI).