Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
25Jun2015

Istraživanje CENTRA: Doprinos efikasnijoj politici ruralnog razvoja

Centar za istraživanje javnih politika je 24. juna predstavio rezultate istraživanja na projektu “Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja.

Ovaj  regionalni, ka politikama orjentisan projekat je baziran na istraživanju koje su sproveli Udruženja agroekeonomista iz Makedonije, Centar za istraživanje javnih politika iz Srbije, kao i istraživači iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Projekat se sprovodi u okviru Programa za promociju regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP) uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

Istraživanje pokazuje da ruralna područja Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine odlikuju zajednički problemi koji su karakteristični za zemlje u tranziciji: intenzivna depopulacija, niska aktivnost na tržištu rada, veliko učešće malih i polunaturalnih gazdinstava i spor proces njihovog restruktuiranja.  Problemi sa kojima se součavaju poljoprivrednici je nizak nivo podrške za ruralni razvoj, ali i činjenica da veliki broj njih nije upoznat sa merama i mehanizmima podrške ili da ne može da ispuni složena pravila i procedure za pristup budžetskoj podršci.  

Ove i druge nalaze  su u Medija centru predstavili istraživači Centra kao i vođa projekta za Srbiju,  prof. dr. Natalija Bogdanov.

 

 

Foto: Medija centar

 

Najava događaja na sajtu RRPP.