Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
04Jun2015

Anketa Centra: O našoj bezbednosti niko ne brine, smatra polovina mladih

Gotovo polovina mladih ljudi koji su u anketi Centra odgovarali na pitanje „Ko se najviše bavi vašom bezbednošću u mestu u kojem živite?“ smatra da se o njihovoj bezbednosti niko ne brine (47,3%), jedna četvrtina anketiranih smatra da je to policija (25, 66) a po jedna osmina ispitanika izabrala je odgovor „udruženja i organizacije građana“ i „opštinske i gradske institucije i organi“, po 13,5%.

Druga po redu anketa Centra sprovedena je u periodu od 3.maja do 3.juna među mladim ljudima između 15 i 29 godina. Oni su svoje odgovore, koje smo prvenstveno prikupljali preko društvenih mreža, mogli da ostave na sajtu Centra. Iako je reč o uzorku koji se ne može smatrati reprezentativnim, rezultati ankete podržavaju uvide koji smo stekli sprovođenjem projekta „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti”, a koji govore o tome da se mladi vrlo često osećaju prepušteni samima sebi, nedovoljno razumeju koje se institucije bave njihovom bezbednošću i nisu dovoljno upoznati sa tim koje se lokalne institucije bave ovom problematikom.

Ako se rezultati ankete sagledavaju prema geografskim područjima, karakteristično je da odgovor „niko“, nezavisno od uzrasta, bira najviše ispitanika u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji dok u drugim delovima Srbije - regionu Beograda, Vojvodini i Južnoj i Istočnoj Srbiji - rezultati variraju. Takođe, ni po starosnim grupama ne izdvaja se specifičan odgovor, već su podgrupe mladih ljudi (od 15 do 19, od 20 do 24 i od 25 do 29 godina) u svakom geografskom području davali različite odgovore.

U Beogradu na primer najviše mladih između 15 i 19 godina veruje da se o njihovoj bezbednosti brine policija (67%). Ovaj odgovor je u Vojvodini izabralo duplo manje njihovih vršnjaka (33%) dok tinejdžeri u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i Južnoj i Istočnoj Srbiji dele mišljenje svojih beogradskih vršnjaka ( 53% i 50% respektivno).

Najviše ispitanika koji su izabrali odgovor „niko“ je iz grupe mladih između 20 i 24 godine u Beogradu (83%) što je procentualno najveći broj odgovora „niko“ u svim starosnim i geografskim grupacijama, dok u Vojvodini u istoj starosnoj grupaciji ovaj odgovor bira 67% ispitanika, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 57% a u Južnoj i Istočnoj Srbiji nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovor.

Međutim, u grupi od 25 do 29 godina, najveći broj ljudi koji bira ovaj odgovor dolazi upravo iz ovog dela Srbije (67%), dok je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji broj ispitanika u ovoj starosnoj grupi koji biraju odgovor „niko“ 40%, u Vojvodini 25%, a u Beogradu 43%. Samo u Beogradu i Južnoj i Istočnoj Srbiji, nije zastupljen odgovor „niko“ i to u starosnim grupama 15 do 19 i 20 do 24, respektivno. Razlog za ovakve razlike delimično leži i u činjenici da je broj ispitanika i po geografskim područjima i po starosnim grupama različit pa su tako u anketi najzastupljeniji ispitanici iz Beograda u uzrastu od 25 do 29 godina i najmlađa grupacija ispitanika iz Šumadije i Zapadne Srbije, dok su najmanje zastupljeni tinejdžeri iz Južne i Istočne Srbije.

U Beogradu, mladi u uzrastu od 15 do 19 godina na pitanje „Ko se najviše bavi vašom bezbednošću u mestu u kojem živite?“ u 67% slučajeva odgovaraju „policija“. U svim drugim starosnim grupama nezavisno od geografskog prostora, ova odgovor je izabralo daleko manje ispitanika. Beogradskom tinejdžerima su najbliži njihovi vršnjaci iz Južne i istočne Srbije gde je polovina ispitanika odabrala ovaj odgovor dok u ostalim starosnim grupama i delovima Srbije ovaj odgovor bira između jedne trećine i jedne šestine ispitanika. U Beogradu je takav odgovor izabralo 17% ispitanika u uzrastu od 20 do 24 godine i 29% onih iz najstarije grupacije. U Vojvodini je 33% tinejdžera izabralo ovaj odgovor, u grupi 20 do 24 godine nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovora u grupaciji od 24 do 29 godina za ovaj odgovor se odlučila jedna trećina ispitanika (29%). U Vojvodini su odgovori gotovo isti (33% u najmlađoj i 25% u najstarijoj grupaciji bira ovaj odgovor) dok u grupi ispitanika od 20 do 24 godine niko nije izabrao ovaj odgovor.

U Šumadiji 18% najmlađih 29% onih u dobi od 20 do 24 godine i petina iz najstarije grupacije mladih smatra da se njihovom bezbednošću na lokalnom nivou bavi policija dok u Južnoj i Istočnoj Srbiji pored polovine tinejdžera, ovaj odgovor bira i četvrtina onih u dobi od 20 do 24 godine i trećina najstarije grupacije mladih koju smo anketirali (33%).

Kao što je bilo logično i očekivati najmanji broj ispitanika kao odgovor bira gradske i lokalne institucije i udruženja i organizacije građana. U Beogradu kao faktor koji doprinosi bezbednosti mladih na lokalnom nivou, gradske organe i institucije vide samo mladi u doba od 25 do 29 godina, 14% njih, dok u drugim starosnim grupama nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovor. istovremeno, 33% ispitanika u dobi od 15 do 19 godina i 14% u dobi od 25 do 29 godina vidi ulogu udruženja i organizacije građana u jačanju bezbednosti mladih na lokalnom nivou.

U Vojvodini u prve dve grupe mladih (od 15 do 19 i 20 do 24 godine) po 33% ispitanika prepoznaje gradske i lokalne institucije kao aktere koji se brinu o bezbednosti mladih dok u grupaciji od 25 do 29 godina nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovor. Istovremeno, u Vojvodini samo u najstarijoj grupaciji ispitanika, čak 50% učesnika ankete vidi civilno društvo kao aktera koji se bavi bezbednošću mladih, što, moguće, proizilazi i iz ličnog iskustva ispitanika u radu udruženja i organizacija građana.

Isti procenat ispitanika ali u grupaciji od 20 do 24 godine bira ovaj odgovor u Južnoj i Istočnoj Srbiji, dok u ostalim grupacijama nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovor, što je rezultat već pomenutog neravnomernog broja učesnika po godinama i geografskim područjima.

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji  18%, 14% i 24% ispitanika respektivno odgovara da se o njihovoj bezbednosti brinu i lokalni organi i institucije dok 12% najmlađe i 20% najstarije grupacije bira odgovor „udruženja građana“. U grupaciji od 20 do 24 godine niko nije izabrao ovaj odgovor.

U Južnoj i Istočnoj Srbiji samo grupacija od 20 do 24 godine prepoznaje lokalne organe kao faktor bezbednosti na lokalnom nivou, dok u drugim grupama nema ovog odgovora. takođe, jedino najmlađa grupacija prepoznaje udruženja građana kao aktere koji se bave bezbednošću mladih dok u drugim starosnim grupama nijedan ispitanik nije izabrao ovaj odgovor.

Rezultate prve ankete možete pogledati ovde

Ukoliko želite da učestvujete u našoj trećoj anketi i odgovorite na pitanje "Ko najviše doprinosi bezbednosti građana Srbije? možete to učiniti ovde