Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
05Jun2015

Za poboljšanje bezbednosti mladih najvažnija prevencija i bolja saradnja lokalnih institucija

Mladi ljudi u Požarevcu uglavnom se osećaju fizički bezbednim u svom gradu, ali se suočavaju sa problemima narkomanije i alkoholizma, pojavom nasilja navijačkih grupa, socijalnim razlikama i siromaštvom, diskriminacijom, kao i nedostatkom organizovanih obrazovnih sadržaja. Ovo su samo neki od rezultata koje su istraživači Centra za istraživanje javnih politika dobili tokom dubinskih razgovora sa predstavnicima srednjoškolaca i srednjoškolki i mladim aktivistima i aktivistkinjama u lokalnim organizacijama civilnog društva, a koji su predstavljeni na okruglom stolu u Požarevcu 5. juna, u prostorijama Gradske uprave.

 

 

Na okruglom stolu su govorili specijalni savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji Dr Vladimir Bilandžić, Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i direktorka Centra Svetlana Đurđević-Lukić. Nalaze Centra predstavile su Marina Tadić. M.A: i Dr Danijela Spasić. U diskusiji su učestvovali Bane Spasović, predsednik Skupštine grada i predsednik Odbora za bezbednost grada Požarevca, Zlatan Svetozarević iz Policijske uprave Požarevac, kao i predstavnici Saveta i Kancelarije za mlade, i organizacija civilnog društva.

Mladi ljudi, učesnici i učesnice projekta CENTRA, smatraju da je fizičko i posebno verbalno nasilje sveprisutno – u školama, državnim institucijama, medijima; ne mogu sa sigurnošću da kažu koji lokalni organi treba da se bave njihovom bezbednošću i nemaju utisak da se bilo ko bavi ovim pitanjem; nedovoljno su informisani o tome koje državne institucije su zadužene za njihovu bezbednost, i malo ili nimalo poznaju rad nezavisnih državnih organa; smatraju da mediji nedovoljno pišu o njihovim problemima, da su tabloidizovani i politički manipulisani, i da kao takvi ne mogu igrati ulogu u procesu civilne kontrole sektora bezbednosti.

Od institucija mladi očekuju mnogo veći preventivni angažman u suzbijanju svih oblika ugrožavanja bezbednosti i smatraju da bi preventivnim radom i boljom saradnjom svih relevantnih lokalnih aktera mnogi problemi mogli biti sprečeni. Oni smatraju da bi se bezbednost u lokalnoj zajednici mogla poboljšati kroz bolje informisanje građana, posebno kroz njihovo upoznavanje sa procedurama u slučaju ugrožavanja bezbednostiTo bi doprinelo i jačanju poverenja u institucije i njihovo adekvatno funkcionisanje.

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić otvorio je okrugli sto, ističući značaj uloge mladih i njihove bezbednosti. Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić složio se da je ova tema od najvećeg društvenog značaja i pozdravio inicijativu CENTRA. Naglasio je da mediji moraju poboljšati svoje izveštavanje o ovim i drugim temama, kao i da narodni poslanici treba više i češće da se susreću sa mladima i razgovaraju sa njima o temama koje su im važne.

Aleksandra Dinić iz požarevačke Kancelarije za mlade kao ključni problem prepoznala je činjenicu da se glas mladih ne čuje dovoljno i da su predstavnici političke elite uglavnom nedostupni za mlade.

Bane Spasović, predsednik Skupštine grada i predsednik Odbora za bezbednost, takođe je pozdravio napore CENTRA i najavio da će Skupština grada težiti da se što više otvori prema mladima, kako bi se što više upoznali sa radom institucija. Takođe, najavio je uključivanje škola u mapiranje lokalnih bezbednosnih problema, kao i uključivanje predstavnika KZM ili učeničkih parlamenata u rad Odbora za bezbednost. Dodatno, Odbor će na predstojećim sastancima detaljno razmotriti sve gradske lokacije koje su u istraživanju CENTRA označene kao problematične.

Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, najavio je otvranje kancelarije za Rome i postavljanje romskog koordinatora, kao i uspostavljanje KZM u Kostolcu. Davorka Mitrović, predsednica Saveta za mlade, govorila je o planovima za izradu novog LAP-a za mlade u Požarevci i potrebi oživljavanja aktivnosti Kancelarije za mlade.

Projekat LOKALNI BEZBEDNOSNI PROBLEMI MLADIH I DEMOKRATSKA KONTROLA SEKTORA BEZBEDNOSTI usmeren je ka jačanju saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju ključnih problema bezbednosti na lokalnom nivou sa kojima se suočavaju mladi. Želeli smo da doprinesemo izgradnji znanja o demokratskoj kontroli sektora među mladima i direktnoj komunikaciji mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika, kako bi se zajednički ponudile preporuke za jačanje poverenja mladih u institucije i poboljšala njihova participacija u društvenom i političkom životu.

 

 

Projekat je podržalo Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, u godini kada su mladi i njihova uloga jedan od prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om.

Izveštaj sa okruglog stola preneli su: Radio Boom 93 iz PožarevcaHit Radiosajt grada PožarevcaTV DugaTV ViminacijumeBranicevo