Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
20Jul2015

Konferencija "Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto)cenzura u zemljama OEBS"

"Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto) cenzura u zemljama OEBS" naziv je međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu 20-21. jula, a koja predstavlja jednu od aktivnosti civilnog društva u sklopu monitoringa predsedavanja Srbije OEBS-om. Konferenciju organizuje Helsinški odbor, vodeća organizacija u koaliciji za monitoring srpskog predsedavanja OEBS, a u kojoj se nalazi naš Centar za istraživanje javnih politika, YUCOM, Forum za etničke odnose i Fond za humanitarno pravo. Svetlana Đurđević-Lukić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika, nekadašnji novinar i medijski analitičar, moderirala je prvi panel o pravu na pristup informacijama kao javnom dobru, u kome su učestvovali predstavnici civilnog društva Rusije, Turske i Holandije. 

Konferencija se održava u saradnji sa mrežom Civic Solidarity Platform, a uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. U radu konferencije učestvuju visoki predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, ambasada, Misije OEBS-a u Srbiji, nezavisnih institucija, Kancelarije predstavnice za slobodu medija i drugih tela OEBS, domaćeg i civilnog društva iz OEBS regije. 

Rasprava na konferenciji biće korišćena za pripremu Beogradske deklaracije o slobodi izražavanja, koju Civic Solidarity Platform planira da usvoji u decembru 2015.godine tokom završnog događaja predsedavanja Srbije OEBS i koja će biti upućena i narednim predsedavajućima.