05Aug2015

Rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za razvoj civilnog društva

U Nišu jedanas održana javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, za period 2015-2019. godine. ‘’Vlada treba da pokaže političku volju da svoju odgovornost i ulogu u razvoju civilnog društva definiše i reguliše’’, rekla je Brаnkа Anđelković, osnivačica i direktorka programa Centra, koja je na skupu govorila u ulozi vodećeg eksperta i voditeljke projektа EU podrške Kаncelаriji zа sаrаdnju sа civilnim društvom.

Javnu raspravu organizovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom. Osim u Nišu, rasprave su do sada održane i u Beogradu i Novom Sadu.

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, je učesnike skupa detaljno upoznala sa procesom izrade ovog strateškog dokumenta, od samog njegovog početka. Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije, mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji.

Skupovima organizovanim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, prisustvovalo je preko 300 predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija.

 
Foto: Sa javne rasprave u Novom Sadu, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom