Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
29May2015

Analiza SEESAC-a o (zlo)upotrebi oružja u Srbiji diskutovana na Okruglom stolu

Suprotno utisku koji javnost stiče na osnovu pisanja medija, u Srbiji po apsolutnom broju smrtnih ishoda porodično nasilje ima primat u odnosu na kriminalne obračune, a veliki broj incidenata događa se među prijateljima i poznanicima, rekla je direktorka Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić prilikom predstavljanja ovog istraživanja na okruglom stolu u organizaciji UNDP/Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC), održanom u Medija centru 29. maja 2015. godine.

O istraživanju sačinjenom analizom SEESAC-ovih unosa na internet platformu „Oružje na meti”, koju je uradio Centrov tim: Svetlana Đurđević-Lukić, Marina Tadić i Tatjana Milić, govorili su i domaćini okruglog stola koordinator SEESAC Dr Ivan Zveržhanovski i Iva Savić, nadležna za ovu platformu u SEESAC timu. Miljko Simović, Predsednik međuresornog vladinog tela - Saveta za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja, komentarisao je nalaze izveštaja u kontekstu nedavno usvojenog Zakona o oružju i municiji i tekuće akcije predaje odnosno legalizacije ilegalnog oružja.

„Rad na platformi www.oruzjenameti.org počeo 2012. godine  sa ciljem da se prikupe saznanja o tome šta građani Srbije misle o oružju, njegovom posedovanju i nošenju, i da li je to deo kulture“, rekla je Savić. „Sem toga, polazna ideja je bila da se pozovu građani da na platformu unose zapažanje o viđenom oružju kako bi se stekla preciznija slika gde se oružje nalazi, u kakvim okolnostima ga građani pokazuju i koriste, i o incidentima do kojih dolazi njegovom zloupotrebom. „

Centar je analizirao ukupno 470 SEESAC-ovih unosa na platformi, od kojih su 400 medijski izveštaji o incidentima sa zloupotrebom oružja, u periodu februar 2013- februar 2015. Korišćeno je niz parametara: vrsta i način posedovanja oružja potezanog u incidentima, pol i starost žrtva i počinilaca, ishod i kontekst incidenata, doba dana i godine, lokacije na kojima je dolazilo do incidenata.

Iako se na nalaze i analize mogu staviti metodološke primedbe, jer je  ona zasnovana na medijskim izveštajima koji su često nepotpuni, rezultati predstavljaju važno dostignuće s obzirom da je reč o jedinom istraživanju ovog problema posle punih 10 godina, „na osnovu kojeg se mogu izvući  zanimljive informacije i steći utisak o postojećim trendovima“, rekao je Zveržhanovski.

Jedan od najalarmantnijih nalaza je svakako to da se 72% analiziranih oružanih incidenata dogodilo među ljudima koji su u međusobno bliskim odnosima, među prijateljima, komšijama, i u porodici.

U tom kontekstu posebno je važno naglasiti da je među analiziranim unosima u slučaju nasilja u porodici, više od 50% slučajeva upotrebe oružja završilo smrtnim ishodom. Pritom žene su pet puta češće žrtve nego počinioci, a samo minimalan broj njih poseduje oružje. „Čak i kada oružje nije upotrebljeno, njegovo postojanje u kući može biti simbol pretnje ženi i deci“, rekla je Đurđević, posebno naglašavajući rodnu dimenziju u posedovanju i korišćenju oružja.

„Zabrinjava podatak  da se oružani incidenti dešavaju ispred obdaništa, u crkvi, na groblju, na radnom mestu i da zapravo u Srbiji nema bezbednih prostora“, naglasila je predsednica Centra.

Profil počinioca najčešće je opisivan u medijima kao od ranije poznat policiji, dok su počinioci u određenom broju povezani i sa poslovima koji uključuju posedovanje oružja – MUP, vojska, privatno obezbeđenje.

U kontekstu aktuelne akcije legalizacije oružja, značajan je još jedan nalaz ove analize – oko 80% oružja korišćenog u oružanim incidentima može biti legalizovano.

Miljko Simović  je rekao da je analiza vrlo značajna i da doprinosi radu MUP-a u procesu rešavanja problema zloupotrebe oružja. U ovom kontekstu, među važnim novinama nedavno usvojenog Zakona o oružju, Simović je posebno ukazao na obavezu zdravstvenog pregleda imaoca oružja i na činjenicu da će krivična dela vezana za upotrebu oružja biti sankcionisana isključivo kaznom zatvora.

Odgovarajući na pitanja novinara o legalizaciji oružja u regionu, Svetlana Đurđević-Lukić je rekla da za razliku od drugih zemalja u regionu, u Srbiji u tekućoj legalizaciji nisu ponuđene podsticajne mere. Ona je rekla da bi se iz novinarskog ugla MUP-u moglo postaviti pitanje zašto nije izašao sa analitičkim podacima i bolje pripremio tekuću akciju legalizacije u saradnji sa organizacijama civilnog društva. „Centar ovom problemu pristupa isključivo sa stanovišta ljudske bezbednosti, sa stanovišta građana, konkretnih ranjivih grupa i zato smatra da je rešavanje ovog  problema  od velikog značaja ne samo na unutardržavnom već i na regionalnom nivou“, rekla je Đurđević.

Predstavnik MUP nije bio precizan u pogledu ocene rezultata kampanje legalizacije koja se završava 4. juna, navodeći da je intenzitet povećan poslednjih dana i da očekuje da će se broj predatih komada oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava biti najveći upravo poslednjih dana ove akcije koje ne može biti produžena.

Izveštaje o okruglom stolu su objavili: BetaDanasVečernje novostiPressRTSE novineRTVMondoBlicPolitikaTanjug, Informer.

Kompletan izvestaj Centra je dostupan ovde.

Publikacija je dostupna ovde