Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
09Sep2015

Primena i merenje ostvarenog uticaja Nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju SB UN 1325 "Žene, mir i bezbednost"

Koliki je uticaj na položaj žena u kontekstu mira i bezbednosti ostvaren sprovođenjem Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezoluciju Savet bezbednosti UN 1325 uperiodu 2010-2015, kako taj uticaj meriti i šta su prioriteti za predstojeći period, teme su dvodnevne radionice Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Instituta za inkluzivnu bezbednost iz Vašingtona.

Radionicu su otvorili predsednice i predsednici ključnih tela u ovoj oblasti: Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade RS i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, predsednik Političkog saveta za NAP 1325 Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, i Tatjana Santrač, predsednica Multisektorskog koordinacionog tela za NAP 1325, savetnica ministra unutrašnjih poslova. Njihova izlaganja, koja su uključivala i kritičke nalaze o primeni NAP, pokazuju postojanje političke volje da se ova oblast dalje unapređuje. Miki Jarčević, potpredsednik Instituta za inkluzivnu bezbednost iz Vašingtona, organizacije koja analizira i podržava formulisanje i primenu akcionih planova u 12 zemalja, naveo je da je Srbija među liderima u ovoj oblasti, i da je karakteriše visok nivo tehničkog znanja i  želja da se temi pristupi i u kontekstu regionalne saradnje i integracije u Evropsku uniju.

Naglašavajući značaj ove teme, i uopšte sagledavanje raznolikosti perspektiva i podsticanja njihovog uključivanje u process donošenje odluka, skup su pozdravili ambassador Petar Bukhard, šef Misije OEBS i Majkl Kirbi, ambassador SAD. Kristin Ormghaug, autorka OEBS-ove komparativne studije o akcionim planovima u 27 zemalja članica OEBS, predstavila je ključne zaključke ove analize i premer dobrih praksi.

Preporuka za novi NAP za Srbiju je da se posebna pažnja obrati na četiri komponente: političku volju, koordinaciju, monitoring i evaluaciju i finansiranje.  Učesnici radionice dobili su zadatak da daju svoje preporuke koje  bi doprinele boljem kvalitetu sve četiri komponente.Finalne preporuke  biće predstavljene drugog dana radionice i upućene predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorani Mihajlović.Na radionici  učestvuju Svetlana Đurđević-Lukić i Ivona Lađevac, direktorka i koordinatorka Centra, a rad se nastavlja diskusijom i prioirtetima i pokazateljima napretka.