Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
02Oct2015

Preventiva i odgovori na rizike od prirodnih nepogoda u Vranju

Prva fokus grupa o sposobnosti opština da odgovore na rizike od prirodnih katastrofa održana je 2. oktobra u Vranju. Na fokus grupi učesnici iz Štaba za vanredne situacije grada Vranja su govorili o spremnosti lokalnih službi da odgovore na rizike od prirodnih katastrofa, posebno na požare i poplave kojima je ova opština podložna. Učesnici su istakli mnogobrojne karakteristike sistema za reagovanje u rizičnim situacijama. Teme razgovora su takodje bile dosadašnja iskustva u preventivi, kao i o faktorima koji jednu opštinu čine spremnom da odgovori na navedene rizike. 
 
Sledeća fokus grupa biće održana u Loznici, a planirano je da ovim projektom bude obuhvaćeno 13 opština. 
 
Otpornost i vitalnost opština u Srbiji da odgovore na rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa ključna je tema Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu i novog Centrovog istraživanja koje treba da ponudi konkretne predloge za efikasnije delanje institucija na lokalnom i nacionalnom nivou. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji izabrao je Centar da pripremi ovaj novi NHDR kao odgovor na izazove s kojima se Srbija suočila tokom prošlogodišnjih majskih poplava. UNDP i Vlada Srbije su se složili da otpornost i pripremljenost opština da odgovore na rizične situacije predstavlja strateški važnu temu, koja zahteva sveobuhvatnu analizu kroz objektiv humanog razvoja.