08Oct2015

Konferencija „Podrška organizacijama civilnog društva u učešću u reformi sektora bezbednosti: naučene lekcije“

Misija OEBS-a u Srbiji u Nišu, od osmog do desetog oktobra, organizuje konferenciju posvećenu organizacijama civilnog društva i njihovom doprinosu u reformi sektora bezbednosti. Poseban akcenat je na učešću organizacija civilnog društva u izradi bezbednosnih politika i naučenim lekcijama u sprovođenju projekata sa posebnim fokusom na rodno zasnovanom nasilju i rodnoj ravnopravnosti, bezbednosti mladih, ranjivim grupama i u vanrednim situacijama.

Centar za istraživanje javnih politika će predstavljati Marija Stanković, mlađa koordinatorka u organizaciji i govoriti o prethodnim projektima CENTRA koje je podržala Misija OEBS-a u Srbiji: LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Srbiji, Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji i Lokalnim bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti