Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
19Oct2015

Izazovi u radu istraživačkih instituta i think tankova u regionu

Nepredvidljivo političko okruženje, nesigurni izvori finansiranja, česte promene u sastavu zaposlenih i sve veća konkurencija neke su od prepreka sa kojima se neprestano susreću rukovodioci istraživačkih instituta i think-tankova u regionu.
 
Kako bi pomogli rukovodiocima ovakvih organizacija, Regionalni Program za promociju istraživanja (RRPP), Think Tank Fond Fondacije za otvoreno društvo, i Centar za društvena istraživanja Analitika organizovali su međunarodnu radionicu u Sarajevu 19-21. oktobra 2015.
 
Na ovom trodnevnom skupu biće reči o ostvarivanju kvaliteta istraživanja, upravljanju komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima, ljudskim resursima, finasijskoj održivosti, saradnji i umrežavanju. Takođe će se diskutovati o ulozi istraživanja u oblasti javnih politika u kontekstu proširivanja Evropske unije.
 
Na radionici učestvuje Svetlana Đurđević-Lukić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika.