16Oct2015

Usvajanje Akcionog plana i završetak priprema za otvaranje pregovora o Poglavlju 24 (Pravda, sloboda i bezbednost)

Učesnicima sastanka, održanog 16. oktobra 2015. godine, obratili su se šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, i Aleksandar Nikolić, državni sekretar MUP i predsednik pregovaračke  Radne grupe za pravdu, slobodu i bezbednost. Miščević je izrazila očekivanje da će nakon Evropske komisije i države članice pozitivno oceniti Akcioni plan za poglavlje 24, te da će uputiti predloge za pregovaračku poziciju. U vezi sa pitanjem daljeg angažovanja civilnog društva u pregovaračkom procesu, Miščević je istakla da su smernice za uključivanje civilnog društva već pripremljene i da se očekuje njihovo skoro usvajanje na Vladi.

Gospodin Nikolić je govoreći o Akcionom planu posebno naglasio da, za razliku od prethodnih, ovaj plan sadrži sistematizovane aktivnosti, te da su najveće izmene bile uslovljene povećanim prilivom migranata. Naime, ključni zahtev Evropske komisije za prihvatanje Akcionog pIana za poglavlje 24 bili su hitna priprema Operativnih planova za reagovanje u uslovima pojačanog priliva migranata,kao i nacrt Zakona o azilu. Nikolić je izrazio nadu da finansijska podrška EU za sprovođenje ovih aktivnosti neće izostati budući da su troškovi za sprovođenje Akcionog plana procenjeni na 26 miliona evra.

Drugi deo sastanka je protekao u diskusiji predstavnika organizacija civilnog društvasa predstavnicima MUP-a i Komesarijata za izbeglice na temu mogućih scenarija u slučaju povećanog priliva migranata, kao i postojećim planovima za reagovanje u takvim situacijama.

U završnom delu sastanka, učesnici su postigli dogovor da se do kraja godine sastanu još dva puta. Tema prvog sastanka bio bi  troškovnik sprovođenja AP, dok bi se na drugom razgovaralo o ulozi civilnog društva u oceni učinka AP.

Centar za istraživanje javnih politika, kao člana Radne grupe NKEU za poglavlje 24, na sastanku su predstavljale mr Ivona Lađevac, koordinatorka Centra, i Marija Stanković, mlađi koordinator.