Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
22Oct2015

Okrugli sto „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“ u Pirotu 23. oktobra

Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika sa lokalnim partnerima organizuju 23. oktobra okrugli sto  „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“, u Pirotu, u Domu kulture u 13 časova. 

Dotacije iz republičkog budžeta za nevladin sektor izazivaju sumnjičavost građana, koji uglavnom misle da previše novca odlazi na udruženja građana. Paradoks je da iz ove budžetske linije veoma malo novca ide nevladinim organizacijama. Iz republičkog budžeta je u okviru linije 481  – dotacije nevladinim organizacijama, za prošlu godinu za organizacije civilnog društva izdvojeno samo 39% ukupnih sredstava, dok su sposrtski klubovi dobili 30% sredstava, parlamentarne stranke 18%, a verske zajednice 12,5% novca. Slični procenti javljaju se i na lokalnom nivou.

Na okruglom stolu ćemo sa predstavnicima lokalnog NVO sektora, predstavnicima lokalne samouprave i drugim učesnicima razgovarati o sledećim pitanjima: Zašto veći deo opredeljenih sredstava odlazi za korisnike budžeta, koji nisu u obavezi da za traženi novac apliciraju projektima i opravdaju utrošeno? Kako obezbediti da se sredstva sa budžetske linije 481 izdvajaju prema stvarnim potrebama građana? Da li je rešenje u programskom budžetiranju, uvođenju obaveze monitoringa i evaluacije, uspostavljanju jasnih mehanizama za praćenje tokova novca, edukaciji zaposlenih u lokalnim samoupravama zaduženih za liniju 481? Pitanja je puno, a do predloga rešenja želimo da dođemo u zajedničkoj diskusiji sa zainteresovanim građanima, predstavnicima civilnog društva, medija i lokalne samouprave, kako bismo potvrdili važnost javne rasprave oko trošenja javnih sredstava.

Uvodno izlaganje na okruglom stolu:

  • Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika i
  • Aleksandar Bratković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Moderator: Zoran M. Marković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Okrugli sto realizuju Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika, kroz partnerski projekat „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou -  budžetska linija 481“. Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike. Pored Pirota, okrugle stolove ćemo organizovati i u Kraljevu i Somboru.

Projekat finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva