Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
23Oct2015

Raspoređivanje novca sa budžetske linije 481 u Pirotu transparentno kažu NVO, novca nedovoljno

Nevladine organizacije u Pirotu zadovoljne su transparentnošću procedura u

konkurisanju i odobravanju sredstava sa budžetske linije 481, i smatraju da se novac iz ove linije raspoređuje u skladu sa stvarnim potrebama građana u ovoj opštini, rekli su predstavnici civilnog društva koji su u petak 23.oktobra prisustvovali okruglom stolu u organizaciji Centra za razvoj neprofitnog sektora i Centra za istraživanje javnih politika organizovanog u pirotskom Domu kulture u okviru projekta „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacije za nevladine organizacije“.
 
Prema analizi CRNPS i Centra predstavljenoj na okruglom stolu, na bazi podataka koje je dostavila opština Pirot, u Pirotu je u okviru raspoloživog novca sa budžetske linije 481, 73% raspodeljeno sportskim omladinskim organizacijama, 7% verskim zajednicama, 3% Crvenom krstu, 2% političkim strankama i 15% ostalim udruženjima građana.
 
NVO smatraju da se ovako velika izdvajanja za sport mogu objasniti veoma razvijenom sportskom scenom u Pirotu gde postoji 56 sportskih klubova koji se bave potrebama dece u Pirotu.
 
Predstavnici opštine rekli su da ova opština od 2007. godine raspoređuje novac iz ove linije na bazi javnih konkursa, da za konkurisanje postoje jedinstveni obrasci dostupni na sajtu lokalne samouprave i da se organizacije NVO obaveštavaju o ishodu konkursa i takođe objavljuju na websajtu opštine. organizacije NVO ne učestvuju u komisijama koje opština obrazuje po potrebi, jer su te NVO onda sprečene da učestvuju na konkursima sa svojim projektima.  
 
Sve organizacije civilnog društva, uključujući i one tradicionalne (udruženja, asocijacije) prešle su na koncept projektnog finansiranja.
 

Izvor: TV Pirot

Ove godine je za liniju 481 opredeljeno 7 miliona i 366 hiljada dinara, 5% manje nego prošle godine, a u skladu sa preporukom Ministarstva finansija da se sredstva po ovom osnovu raspoređuju u što restriktivnijem iznosu. U četiri kruga konkursa ova sredstva su odobrena za 42 projekta. Opredeljeni novac se redovno isplaćuje NVO.
 
Predstavnici NVO su rekli da se suočavaju sa dva problema: jedan je mala suma novca koja se izdvaja za budžetsku liniju 481, a druga nerazvijeni odnosi između građana i NVO koji nisu upoznati i ne cene angažovanje NVO i često imaju i negativan stav prema njihovom delovanju. Predstavnici NVO su rekli da  deo krivice za ovakvo stanje leži i na njima jer ranije nisu predstavljale rezultate svoga rada javnosti, a sada gotovo sve to čine.
 
Ni opština i NVO nisu uspostavile bliže odnose sa sektorom privrede u Opštini Pirot u definisanju potreba građana i udruživanju sredstava u njihovom finansiranju i sprovođenju odabranih projekata. Privredne organizacije samostalno određuju prioritete finansiranja u okviru svojih CSR strategija.
 
 

Izvor: Pi Kanal

Članovi CRNPS su izložili rezultate svojih istraživanja o korišćenju linije 481 u prošlosti i promene u javnim politikama do kojih su dovele njihove analize. Predstavnici CRNPS i Centra za istraživanje javnih politika, Aleksandar Bratković, Zoran Marković i Tanja Jakobi izložili su rezultate analize potrošnje novca sa linije 481 u opštinama Pirot, Sombor i Kraljevo u okviru tekućeg projekta „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacije za nevladine organizacije“ i ciljeve koje nameravaju da postignu ovim projektom – povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanje na slabe tačke sistema i predlaganje rešenja za transparentnije uslove finansiranja kroz promene javnih politika.
Izvor: portal Plusonline.rs
 
 
Projekat podržava Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).
 
O okruglom stolu su izvestili TV Pirot, Radio Pirot, Kanal Pi i portal Plusonline.rs.