Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
03Nov2015

Novi Sad – grad koji spremno dočekuje vanredne situacije

Tokom prošlogodišnjih poplava Novi Sad nije direktno bio ugrožen poplavama ali je na vreme prepoznao rizike i pružio pomoć drugim gradovima i opštinama, kako u Srbiji, tako i u regionu, ocenili su učesnici fokus grupe iz Novog Sada. Diskusija je organizovana krajem oktobra u okviru pripreme nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) o spremnosti opština u Srbiji da uoče rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa. Izveštaj priprema Centar za istraživnje javnih politika za Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Vladom Srbije.

U organizaciji lokalnih vlasti i građana Novog Sada šleperi sa peskom,  hranom, odećom, obućom, opremom za bebe su poslati u Šabac, Sremsku Mitrovicu i Obrenovac. Pored toga, zabeležen je izuzetno veliki odziv volontera, a na nekoliko punktova u gradu skupljana je pomoć za nastradale u organizaciji Crvenog krsta. Dok se vlast fokusirala na pomoć drugim opštinama, Centar za socijalni rad pomagao je ranjivim i osetljivim grupama u ugroženim delovima Novog Sada. Dobra organizacija manifestovana je i prilikom izlivanja Tise 2006. godine, lokalnih požara tokom žetve u Sremu, ali i u vreme snežnih padavina. Predstavnici gradskih vlasti tvrde da kapaciteti Novog Sada nisu ni približno iskorišćeni.

I predstavnici civilnog društva smatraju da žive u bezbednom okruženju. Kažu da se na prevenciji dosta radilo, ali uočavaju i pojedine nedostatke. Otud pozivaju Štab za vanredne situacije da se ne odriče besplatne usluge svojih građana te da koristi i kapacitete dobrovoljnog udruženja Vatrogasnog saveza grada Novog Sada. Takodje ukazuju da postojeće propise treba nadograditi i u sistem edukacije uključiti i predstavnike privrednih društava i predsednike skupštine stanara. Kad je reč o preventivi Arkus centar  se posvetio obrazovanju svih društvenih grupa u lokalnoj zajednici, a za sledeću godinu najavljuje formiranje Centra za edukaciju o vanrednim situacijama. Među organizacijama koje su se angažovale u skupljanju pomoći iz inostranstva tokom poplava 2014, ali i danas tokom migrantske krize, istakla se Ekumenska humanitarna organizacija.

Novi Sad je jedan od 13 gradova i opština u Srbiji koji učestvuje u istraživanju i pripremi Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu. 

Aktivnosti na projektu pratili su i izveštavali mediji Dnevni list Danas Novi Sad, portal gradske uprave Novi Sad