02Nov2015

Proces pregovora o pristupanju EU – Poglavlje 31

U organizaciji Vlade Repubike Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i USAID-a, u Beogradu je 2. novembra 2015. godine održan skup „Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji - pregovaračko poglavlјe 31 (Zajednička spolјna, bezbednosna i odbrambena politika)“.

Učesnicima skupa, predstavnicima organizacija civilnog društva članicama Radne grupe 31 NKEU, u uvodnom delu obratile su se Jelena Pajović van Reenen, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Snežana Stojić, sekretarka Pregovaračke grupe za Poglavlje 31 i načelnica Odeljenja za sektorske politike Ministarstva spoljnih poslova. Pajović van Reenen je istaklaznačaj uključenosti civilnog društva u pregovaračkom procesu kako bi se taj proces sproveo na što kvalitetniji način.

Gospođa Stojić je ukazala na posebnost Poglavlja 31u odnosu na ostala, tj. na njegovu više političku nego pravnu prirodu i, istovremeno, ocenila da se u Srbiji usklađivanje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije sprovodi još od Solunske agende za zapadni Balkan, odnosno od 2003. godine, te da su očekivanja MSP da se ovo poglavlje brzo i otvori i zatvori.

O hrvatskim iskustvima u pregovaračkom procesu, u nastavku skupa, govorila je gospođa Zrinka Ujević, Politička direktorka Ministarstva spoljnih poslova Republike Hrvatske. Premda su okolnosti u kojima je Hrvatska vodila pregovore bile bitno drugačije od ovih u kojima Srbija to čini (Ugovor iz Lisabona nije bio na snazi), nesumnjivo je da nam taiskustva mogu koristiti. Među njima se ističu neophodnost kontiniuranog rada na usklađivanju pravnih normativa, poštovanje rokova za njihovu implementaciju, detaljan finansijski plan i stalni sastav pregovaračkog tima.

Ispred Centra za istraživanje javnih politika, kao članici Radne grupe za Poglavlje 31 NKEU, skupu je prisustvovala Ivona Lađevac, koordinator Centra.