Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
12Nov2015

Okrugli sto u Somboru: „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“ 13. novembra

Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika organizuju 13. novembra okrugli sto „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“, u Somboru. Okrugli sto će biti organizovan u Kancelariji za mlade sa početkom u 12 časova.

Ovaj pilot projekat u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru - ima za cilj da inicira dijalog između učesnika u procesu odobravanja finansiranja iz budžetske linije 481 namenjene civilnom sektoru, analizira situaciju i ponudi preporuke za njeno transparentnije korišćenje.

Projekat podržava Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

U petak 23. oktobra održali smo okrugli sto u Pirotu, a 29. oktobra okrugli sto u Kraljevu