11Jan2016

Direktorka Centra o konceptu policije u zajednici za “Večernje novosti”

   Koncept policije u zajednici podrazumeva da postoji dovoljan broj ljudi u policijskim upravama koji će svakodnevno komunicirati sa građanima na raznim lokacijama, i da ti ljudi budu bliski stanovništvu: da govore lokalni jezik, da patrole uključuju žene, Rome i druge manjine – izjavila je direktorka Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić za Večernje novosti.

   Iako je među prioritetima Ministarstva unutrašnjih poslova i za njega postoji strategija od aprila 2013-te, zbog kašnjenja u donošenju potrebnih akata, koncept policije u zajednici u Srbiji još nije zaživeo u praksi. Država je na taj način izgubila skoro milion evra iz evropskih fondova. Podsećamo, istraživačice Centra godinama se bave iskustvima policije na lokalu, Kako svoju bezbednost vide mladi, kako pripadnici LGBT. Kakav je koncept policije u zajednici u Istočnom Timoru istraživala je Svetlana Đurđević-Lukić, a Jelena Radoman šta strategija policije u zajednici znači Romkinjama i Romima u Srbiji.

.