30Jan2016

Kako nesigurnost i neizvesnost radnog mesta novinara utiče na javno informisanje građana na Drugom programu Radio Beograda

   U emisiji Agora Radio Beograda 2, Tanja Jakobi,  novinarka i istraživačica Centra za istraživanje javnih politika govorila je o rezultatima empirijskog istraživanja kako prekarizacija novinara i medijskih radnika utiče na javno informisanje građana Srbije. Na pitanja o slobodi medija, percepciji državne kontrole i autocenzuri odgovaralo je 1.110 zaposlenih i nezaposlenih novinara. Studija je pokazala da su umesto interesa građana na prvom mestu interesi oglašivača i političara. Zahvaljujući političkim i marketiniškim pritiscima novinari nisu u stanju da obavljaju svoj posao valjano, ocenila je Tanja Jakobi. Novinarima se desilo isto što i ostalim profesijama, ali je jedina razlika što se oni bave poslom od društvene važnosti. Ako mediji nisu u stanju da obavljaju svoju ulogu, onda i ljudi koji prate te medije nisu u stanju da obavešteno  donose odluke o svom životu, pokazuju rezultati.

   Gosti emisije Agora, među kojima su bili i Srećko Mihajlović, rukovodilac istraživačkog tima Centra za razvoj sindikalizma, Dragana Čabarkapa, predsednica sindikata novinara Srbije i Dragan Kremer, koordinator medijskog programa, Fondacija za otvoreno društvo saglasili su se da je studija prilika da se otvori debata o novim oblicima organizovanja i finansiranja medija i o tome kako se izboriti za profesiju novinara. Studija je obavljena u 2015-oj godini uz saradnju Centra za razvoj sindikalizma i Fonda za otvoreno društvo, a njeni rezultati predstavljeni su u knjizi “Od novinara do nadničara, prekarni rad i život”.