Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
24Nov2015

CENTAR dobitnik institucionalnog granta Think Tank fonda

Svojevrsno priznanje za dosadašnji rad CENTRA i veliki podstrek za dalji napredak predstavlja grant za organizacioni razvoj, koji nam je dodelio Think Tank Fond Fondacije Instituta za otvoreno društvo. Ovaj fond podržava nezavisne centre koji podstiču inkluzivne promene svojim analizama, zagovaranjem i angažovanjem sa širokim rasponom aktera u društvu. CENTAR će tako biti u prilici da narednih godinu dana unapredi svoje kapacitete, kvalitet svojih analiza, te da bude još prisutniji u javnosti.