01Sep2015

Centar deo CEU programa "Promocija zapošljavanja mladih Roma i Romkinja"

   U konkurenciji think-tankova iz Srbije i Makedonije CENTAR za istraživanje javnih politika izabran je za  domaćina i podršku programu Promocija zapošljavanja mladih Roma i Romkinja Centralno-evropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte, koji finansira National Endowment for Democracy (NED). U okviru tog programa Marija Stanković će, kao mlađa stručna saradnica, biti angažovana na poslovima programske podrške i koordinacije istraživačkih projekata CENTRA. Marija je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a iskustvo je sticala kao stažistkinja u Delegaciji Evropske Unije i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, kao i u nevladinim organizacijama.