08Mar2016

Centar na konferenciji o razvoju i održivosti civilnog društva

   Kao ekspert sa velikim međunarodnim iskustvom iz oblasti civilnog društva, programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika Branka Anđelković na konferenciji o razvoju o održivosti civilnog društva pod nazivom Dani razgovora 2016 moderiraće uvodni panel  Svi na istom zadatku – saradnja državnog i civilnog sektora.  Konferenciju organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 9. i 10. marta u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić. Kako saradnju vidi civilno društvo, a kako Vlada, na koji način prioritete u društvu određuje Vlada, a kako organizacije civilnog društva i da li je važnije raditi na stvaranju podsticajnog okruženja za civilno društvo ili šta znači smisleno učešće civilnog društva i građana ključna su pitanja za diskusiju različitih predsatvnika nevladinog sektora.

Konferenciju otvara Džefri Skarin, zamenik direktora Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj (Misija USAID u Srbiji) i Dražen Maravić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Među govornicima su i Milena Banović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Ninoslav Kekić, predstavnik Republičkog sekretarijata za javne politike.

Konferencija predstavlja završni događaj projekta „Podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“, kojim je Kancelariju podržala Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID).