Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
22Mar2016

Centar na konferenciji UNDP-a o ulozi žena u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa

   Programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika Branka Anđelković i istraživačica Centra Maja Kovač, koje vode tim koji sprovodi istrazivanje za nacionalni izveštaj o humanom razvoju za UNDP učestvuju na dvodnevnoj konferenciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji o jačanju uloge žena u sistemu upravljanja vanrednim situacijama. U prostorijama ove organizacije u Beogradu, na skupu pod nazivom „Osnažena uloga žene – otpornija zajednica: proaktivna uloga žena u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa“, UNDP želi da podstakne rodnu ravnopravnost u upravljanju rizičnim situacijama.

Studije koje su sprovedene posle poplava 2014-te u Srbiji pokazale su da rodne uloge imaju uticaja na izloženost riziku, percepciju rizika, ali i na sposobnost odgovora na rizik i spašavanje. Osnaživanjem uloge žene povećava se efikasnost prilikom upravljanja prirodnim katastrofama i jača se otpornost celokupne zajednice.

 

 

 

 

   Podsećamo, Centar za istraživanje javnih politika predvodi tim koji sporovdi istraživanje o "Otpornosti opština da odgovore na prirodne katastrofe". Do sada je kroz grantove organizacijama civilnog društva za projekte kojima se podstiče rodna ravnopravnost obučeno više desetina žena za spasioce, strelce protivgradne odbrane i volontere u vanrednim situacijama.