Projekat: Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji
15Mar2016

Problematika bezbednosti u izbornoj kampanji - novi projekat Centra

   Centar za istraživanje javnih politika uključuje se u monitoring izborne kampanje. S obzirom na to da prati ljudsku bezbednost i uticaj reforme sektora bezbednosti na građane, Centar će procenjivati koje bezbednosne pretnje stranke odnosno koalicije razmatraju, kakve mehanizme predlažu kao odgovor na njih, i kojim grupama se obraćaju. Kvalitativne i kvantitativne rezultate analize na osnovu praćenja sprskih medija, Centar će predstaviti u dva navrata tokom aprila meseca.

    Istraživački tim čine Svetlana Djurdjević, Jelena Radoman, Tanja Jakobi, Jelena Šapić i Milan Lukić, a projekat podržava Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

    DCAF je podržao Centrovo istraživanje “Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva“ 2013.