18Mar2016

Radionica Radne grupe Vlade za pripremu NAP Žene, mir, bezbednost

   Dve podgrupe Radne grupe Vlade za pripremu Nacionalog akcionog plana za primenu Rezolucije UN 1325 Žene, mir, bezbednost radile su tri dana u Kanjiži na predlogu modela izveštavanja, formulisanju ciljeva, aktivnosti i indikatora koji će biti sastavni deo novog NAP za period 2016-2020. Direktorka Centra Svetlana Đurđević-Lukić aktivno je učestvovala u radu radionice, kao članica podgrupe za metodologiju. 

U ovom periodu fokus aktivnosti više neće biti pretežno samo na institucijama sektora bezbednosti, već ćetojati na primeni NAP i na lokalnom nivou.