11Mar2016

Radni sastanak o nacrtu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24

   U Domu Narodne skupštine 11. marta 2016. održan je Radni sastanak o nacrtu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) predstavnika državnih ustanova i organizacija civilnog društva okupljenih u Radnu grupu za ovo poglavlje u  okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i Aleksandar Nikolić, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, predsednik Pregovaračke grupe za pitanja pravde, slobode i bezbednosti, kao i eksperti koji vode određene tematske oblasti u okviru ovog poglavlja na ovom konsultativnom sastanku informisali su OCD o sadržaju Nacrta Pregovaračke pozicije i sa finalnom, revidiranom verzijom Akcionog plana za Poglavlje 24.

Centar za istraživanje javnih politika učestvuje u ovim konsultacijama, a ovom prilikom Svetlana Đurđević-Lukić se založila za uključivanje predstavnika civilnog društva u pripremu naredne Strategije za borbu protiv proliferacije malokalibarskog oružja i prateći nacionalni akcioni plan.