07Apr2016

Radna prava, prekarijat i budućnost rada

Članica Centra Tanja Jakobi izabrana je od strane NUNS za predavača na kursu o pravu na rad kao ljudskom pravu namenjenom novinarima iz lokalnih glasila u Srbiji. Jakobi je nedavno kao istraživač bila uključena u prvo ikada urađeno istraživanje o prekarijatu u Srbiji koje se bavi prekarnim statusom novinara i nadničara, a već se ranije bavila i zastupljenošću teme prekarijata u sindikalnom delovanju, i diskriminacijom, uključujući i diskriminaciju po osnovu rada.

Kursevi će biti održani u aprilu i maju i njima je obuhvaćeno 30 predstavnika medija iz štampanih elektronskih i onlajn medija. 

Projekat "U fokusu" koji sprovodi NUNS u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Asocijacijom lokalnih nezavisnih medija "Lokal pres"razvijen je sa ciljem da da doprinos unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava s posebnim fokusom na radna prava.

U avgustu 2014. godine Skupština Republike Srbije usvojila je set novih medijskih zakona čija je implementacija trebalo da unapredi uslove za razvoj medijskih sloboda u našem društvu. Pravni okvir je znatno unapređen, međutim sadržaj koji mediji nude građanima pokazuje da sloboda informisanja ipak nije dostigla nivo koji je zadovoljavajuć za demokratski uređeno društvo kojem Srbija kao zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji teži.
 
Problemi kao što su transparentnost javnih finansija, prisustvo korupcije i, u vezi sa tim, kršenje radnih i drugih ljudskih prava te njihove dalekosežne posledice na kvalitet životnog standarda i zdravlje celokupnog srpskog društva nedovoljno prisutno u našim medijima. Nedostatak ove vrste informacija u novinаrskim prilozima u medijskom prostoru iz dana u dan sve više slabi demokratski kapacitet srpskog društva.
 
Cilj projekta je da doprinose unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz saradnju i podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava, s posebnim fokusom na radna prava. Tokom trajanja projekta najmanje 30  novinara iz lokalnih medija će pohađati treninge s fokusom na istraživačko novinarstvo, dok će osam lokalnih medija na konkursu dobiti sredstva za proizvodnju medijskih sadržaja u interesu javnosti.