25May2016

KONKURS za prijem jednog ISTRAŽIVAČA/ICE

Centar za istraživanje javnih politika raspisuje konkurs za istraživača/istraživačicu. Od istraživača/čice se očekuje da bude angažovan/a na:

  • prikupljanju i analiziranju podataka za konkretne projekte CENTRA
  • prezentiranju nalaza istraživanja u različitim pisanim formama (izveštaji, analize, studije, predlozi praktične politike) i javnim nastupima;
  • popularisanju nalaza istraživanja u široj javnosti (tradicionalnim i socijalnim medijima);
  • doprinosu javnim konsultacijama, konferencijama, stručnim skupovima iz oblasti svoje specijalizacije a u skladu sa Centrovim angažovanjem i uspostavljenim oblicima saradnje sa nevladinim i vladinim akterima;
  • doprinosu ostalim aktivnostima CENTRA obavljanjem drugih srodnih poslova koji  su neophodni za efikasno sprovođenje projekata i funkcionisanje CENTRA.

 

Primljenom/oj kandidatkinji/kandidatu biće omogućeno da:

  • učestvuje i pokreće istraživanja u okviru tema koje CENTAR prati, kao i da samostalno i u konsultaciji sa drugim članovima tima razvija nove istraživačke proizvode;
  • stekne kontakte sa predstavnicima nevladinih organizacija, akademske javnosti, donosiocima odluka, ekspertima;
  • dobije podršku za napredovanje;
  • plasira svoje ideje i doprinese poboljsanju sprovođenja javnih politika u korist građana.

 

Prijave slati do 3. juna 2016. u 17h na imejl adresu office@publicpolicy.rs sa naznakom „KONKURS ZA ISTRAŽIVAČA/ICU“. 

Više informacija o uslovima konkursa i načinima prijave je dostupno ovde