Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
26May2016

Diskusija: Mehanizmi podrške zaposlenima u MUP i Ministarstvu odbrane

Centar za istraživanje politika organizovao je 26. maja diskusiju posvećenu mehanizmima podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, na kojoj je predstavljen pregled postojećih mehanizama i nacrt  preporuka za njihovo jačanje.

Cilj CENTRA je da podstakne širu diskusiju o dometima postojećih mehanizama podrške i ponudi preporuke za unapređenje njihovog rada. Povod za raspravu bili su Nacrt NAP za primenu Rezolucije 1325 Žene, mir, bezbednost, u kome se predlaže zadržavanje osoba od poverenja u sektoru bezbednosti, kao i promene u organizaciji psihološke službe u MUP.  

Na okruglom stolu su otvorena pitanja o broju postojećih mehanizama; da li su pojedinačni mehanizmi definisani kao komplementarni ili preklapajući? Koliko informacija o mogućnostima korišćenja ovih mehanizama imaju zaposleni u MUP i MO i koliko su im ti mehanizmi zaista dostupni? Da li oni postoje samo „na papiru”, percipirani kao prolazna moda i stvoreni da zadovolje međunarodne aktere, ili su stvarno delotvorni u pružanju podrške? I naravno, kako se njihov rad može unaprediti?

U diskusiji su učestvovali dr Biljana Stojkovic, Snežana Novović, Milan Sekuloski, Adel Abusara, između ostalih.

Centar smatra da je o ovim pitanjima potrebno otvoriti još širu raspravu, i uskoro će objaviti predlog praktične politike sa celovitim preporukam za jačanje podrške zaposlenima na svom sajtu. Autorke su članice Centra Marina Tadić i Svetlana Đurđević Lukić, a njegova priprema je prodžana grantom za organizacioni razvoj Think-Tank Fonda.

Istog dana, Svetlana Đurđević-Lukić bila je gost emisije “U središtu pažnje” na prvom programu Radio Beograda (17-18h). Ona je zajedno sa Slobodanom Spasićem, psihološkom savetniku pri Policijskom sindikatu Srbije govorila o tome da li da li pripadnici vojske i policije imaju na raspolaganju mehanizme za borbu sa stresom koji nose njihove profesije? Šta se čini da se smanji stopa samoubistava, obezbedi rodna ravnopravnost i eliminiše mobing?

Urednik emisije bio je Nenad Militarević, a ceo snimak možete preslušati na ovom linku.