01Jun2016

Periodične vesti Centra za istraživanje javnih politika

CENTAR za istraživanje javnih politika je u prethodnom periodu pripremio tri predloga praktične politike, sproveo monitoring izborne kamapanje sa stanovišta programskih nastupa o bezbednosnim temama i otpočeo novi projekat o unapređenju bezbednosti LGBT zajednice kao ranjive grupe i o njihovom odnosu sa sektorom bezbednosti.

U toku je konkurs za prijem jednog istraživača/project officer-a.

Hvala Vam što pratite naš rad. U nastavku možete pronaći više informacija. 

 

MEHANIZMI PODRŠKE ZAPOSLENIMA U MINISTARSTVU ODBRANE I MUP

Diskusija o mehanizmima podrške zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova održana je u četvrtak 26. maja u prostorijama CENTRA.

Povod su priprema novog Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i bezbednosti, koja nije pokrenula suštinsku diskusiju o mehanizmima za koje je prethodni NAP predvideo protiv rodne diskriminacije, kao i osnivanje Odeljenja za psihološku prevenciju i selekciju u MUP.

U diskusiji o postojećim mehanizmima, uključujući i neformalne "osobe od poverenja" i "kolege za podršku" i finalizaciji preporuka učestvovali su stručnjaci iz vladinog i nevladinog sektora. 

Ovo je i tema trećeg po redu policy brief-a koji je pripremljen kao deo podrške Think Tank Fonda u sklopu institucionalnog granta.

NOVE PUBLIKACIJE

Monitoring izborne kampanje: Stranke o bezbednosnim temema je najnovija analiza CENTRA koja pokazuje da političke partije nemaju jasno definisan stav prema nizu bezbednosnih tema niti jasno izrađene političke programe te da pribegavaju improvizaciji i ad hoc rešenjima. Rezultati su predstavljeni prvo u izbonoj noći u Medija Centru a potom i na zasebnoj prezentaciji. Izradu ove analize podržao je Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Šta je bezbednosna politika Republike Srbije? autorke Jelene Radoman istražuje kako je politika vojne neutralnosti korišćena kao dugogodišnji paravan za nedefinisanje jasnih okvira bezbednosne politike Srbije. Ona navodi da je priprema nove Strategije nacionalne bezbednosti u toku i da treba obezbediti otvoren i transparentan proces izrade i uključiti širi krug aktera koji će rezultirati dokumentom sa jasno definisanim ciljevima i vrednostima.

Bezbednost dece na internetu u Srbiji: Izloženost bez koordinisane zaštite Centrove istraživačice Jelene Šapić ističe da su deca posebno ranjiva grupa u digitalnom prostoru i da su izložena nizu online rizika. Stupanjem na snagu Zakona o informacionoj bezbednosti, kao i formiranjem Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti i radne grupe za pisanje Nacionalne strategije o razvoju informacione bezbednosti stvoreni su preduslovi da se ovom problemu pristupi jedinstveno.

NOVI  PROJEKAT: LGBT I REFORMA SEKTORA BEZBEDNOSTI PET GODINA KASNIJE

CENTAR je započeo sa sprovođenjem projekta koji se bavi istraživanjem uticaja reforme sektora bezbednosti na ljudsku bezbednost u Srbiji, posebno se fokusirajući na LGBT zajednicu. Projekat je prilika da se pet godina nakon prvog istraživanja takve vrste ,,Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti: studija slučaja LGBT’’ iz 2011. godine proceni napredak i sagledaju novi problem u ovoj oblasti.

Projekat podržava Odeljenje za demokratizaciju Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji.

PRIPREMA NACIONALNOG IZVEŠTAJA O HUMANOM RAZVOJU (NHDR)

Centar za istraživanje javnih politika istražuje značaj komunikacija, saradnje, volonterstva, i socijalne uključenosti u planiranju i odgovoru zajednica na rizike od prirodnih katastrofa za UNDP Nacionalniizveštaj o humanom razvoju. Uprkos sve većoj pažnji koja je posvećena pojmu otpornosti u globalnim, regionalnim i nacionalnim politikama koje se bave borbom protiv prirodnih katastrofa, uloga socijalnog kapitala u otpornost zajednice su i dalje zanemareni. Cilj izveštaja je da se poboljša razumevanje nacionalnih i lokalnih aktera o vitalnoj ulozi socijalnog kapitala u povećanju otpornosti opština i gradova u Srbiji na prirodne katastrofe.

IZRADA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325

Vladina Radna grupa​ za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost za period od 2016. do 2020. godine, čija je članica Svetlana Djurdjević Lukić, izradila je Nacrt ovog dokumenta. Proces izrade NAP-a trenutno je u fazi javne rasprave čiji se završni sastanak održava u Beogradu 10. juna. 

Kratku Centrovu analizu o prve tri godine prethodnog NAP možete pogledati ovde (objavljena oktobra 2013).

PRIDRUŽIVANJE EU: POGLAVLJE 24

CENTAR je aktivan u radnoj grupi za Poglavlje 24 Konventa za EU. Takođe je, u saradnji sa dr MIlošem Popovićem, podneo komentare na Nacrt Strategije za borbu protiv i prevenciju terorizma i Akcioni plan koji su izdvojeni kao prioretiti u Poglavlju 24. 

CENTAR U MEDIJIMA

U emisiji Prvog programa Radio Beograda U središtu pažnje, Svetlana Djurdjević-Lukić je zajedno sa Slobodanom Spasićem, psihološkom savetniku pri Policijskom sindikatu Srbije govorila o tome da li pripadnici vojske i policije imaju na raspolaganju mehanizme za borbu sa stresom koji nose njihove profesije.

U okviru serijala  Šira slika, naregionalnoj televiziji N1 u petak 20. maja 2016. detaljno je prikazan CENTROV pristup javnim politikama istraživanjima ljudske bezbednosti sa naglaskom na probleme ranjivih grupa.

U svom izbornom dodatku Izborna groznica  od 16. aprila 2016. dnevne novine Danas su objavile rezultate CENTROVOG monitoringa izborne kampanje. Takođe, Danas je posebno objavio nalaz da je NATO najzastupljenija tema tokom izbora. O bezbednosnim temama  u predizbornoj kampanj govorili smo i za TV Kopernikus, a povodom aktiviranja antiraketnog štita NATO u Rumuniji, FoNET i Balkan magazin su preneli CENTROV stav o nepostojanju koherentne bezbednosne politike Srbije.

Glavne rezultate i preporuke predloga praktične politike Bezbednost dece na internetu u Srbiji: Izloženost bez koordinisane zaštite preneli su mnogobrojni mediji poput TanjugB 92Alo.rsStudio BRadio Televizija VovodineHappyTV,  Vesti.rsNaslovi. netOgledalo.rs,Novostidana.rsReporter.rsBurina.net i drugi.

Tanjug, N1 i B92 su tokom Međunarodne nedelje borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja (1.-8. maja 2016.) preneli rezultate istraživanja Oružje na meti koje je za UNDP-SEESAC uradio CENTAR 2015. godine.

Tanja Jakobi je gostovala u emisiji Parametri Radio Kragujevac ​23. maja i govorila je o prekarijatu u Srbiji .

KONKURS ZA PRIJEM ISTRAŽIVAČA/ICE

CENTAR je objavio konkurs za prijem  jednog/e istraživača/ice – project manager-a. Zainteresovani mogu poslati prijave do 3. juna 2016. godine u 17h na imejl adresu office@publicpolicy.rs sa naznakom „KONKURS ZA ISTRAŽIVAČA/ICU“. 

OD NOVINARA DO NADNIČARA. PREKARNI RAD I ŽIVOT

Članica CENTRA Tanja Jakobi održala je prezentacije o rezultatima istraživanja i knjizi „Od novinara do nadničara: Prekarni rad i život“ (2015) na dva međunarodna seminara u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert Štiftung. Prvi pod nazivom „Važnost socijalnog dijaloga i prekarijat“ realizovan je u saradnji sa Sindikatom novinara Sinos  od 18. do 21. maja u Prolom banji. Drugi seminar „Uslovi rada u privatnim medijima“ u organizaciji sa Sindikatom medija Crne Gore održan je 31. maja u Podgorici.

Tanja Jakobi je održala kurseve o radnim pravima novinarima lokalnih medija, u organizaciji NUNS, u maju i aprilu.

Jakobi je održala predavanje i na master kursu na Fakultetu političkih nauka o odnosima medija i demokratije. Predstavila je dva istraživanja Centra za istraživanje javnih politika tokom izborne kampanje 2014. i 2016. godine, kao nalaze i o prekarnom statusu novinara, cenzuri i autocenzuri u medijima (kao član istraživačkog tima Centra za razvoj sindikalizma), i o mekoj cenzuri u medijima (kao urednik publikacije BIRN) .

 

POSETITE NAS u Makedonskoj 21/V sprat

PRATITE NAS: Sajt CENTRA www.publicpolicy.rs donosi informacije na srpskom i engleskom jeziku o radu CENTRA i aktivnostima državnih organa, drugih udruženja i NVO u vezi sa temama koje prate istraživači CENTRA. Na svom Facebook i Twitter nalogu @PublicPolicyRS, CENTAR prenosi vesti o svojim aktivnostima i radu drugih organizacija vezanih za tematska interesovanja CENTRA.