13Jun2016

CENTAR na konferenciji o kontroli izvoza oružja u Briselu

Konferencija ,,Rizični biznis: Kontrola izvoza oružja u MENA region u vremenu nevolja" biće održana 14. juna 2016. u Briselu. S obzirom na CENTROVU ekspertizu u ovoj oblasti, Svetlana Djurdjević-Lukić će učestvovati kao jedina predstavnica sa Zapadnog Balkana. 

Konferencija će otvoriti mnogobrojna pitanja koja se tiču ne samo izvoza oružja, već i njegove regulacije na evropskom nivou. Učesnici konferencije imaće priliku da diskutuju o osnovnim konceptima i ključnim terminima koji se tiču zajedničke pozicije EU o izvozu oružja i Ugovora o trgovini oružjem (Arms Trade Treaty, ATT). Predviđeno je predstavljanje studija slučajeva pojedinih zemalja MENA regiona sa aspekta evropskih regulativnih okvira. 

U ovoj oblasti CENTAR je sproveo istraživanje za potrebe UNDP SEESAC projekta Oružje na meti, objavio rad o vatrenom oružju i ljudskoj bezbednosti na Zapadnom Balkanu i inicirao započinjanje debate i dostavljanja komentara na Nacrt Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u okviru Radne grupe 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji. 

Fotografija preuzeta sa veb prezentacije Evropskog parlamenta.