10Jun2016

Održan završni sastanak za izradu NAP za primenu UN Rezolucije 1325

Završni sastanak u konsultativnom procesu o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) održana je 10. juna u prostorijama Narodne skupštine. Sastanku je prisustvovalo 175 učesnika - predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, nevladinih organizacija, medija i narodni poslanici. 

Završnom sastanku prethodile su konsultacije u Nišu, Vranju, Novom Pazaru, Kruševcu, Novom Sadu, Knjaževcu i Aranđelovcu. Cilj je bio da se uključe lokalni akteri i koordinišu aktivnosti na svim nivoima kako bi se unapredila bezbednost žena, posebno u oblasti prevencije, učešća, pomoći i oporavka. Konsultacije i nov NAP nastoje da obezbede veći stepen uključenosti žena na lokalnom nivou. CENTROVA direktorka, Svetlana Djurdjević-Lukić je članica vladine Radne grupe za izradu NAP i učestovala je kako i na konsultacijama tako i na završnom sastanku u Beogradu.

Nacrt NAP za primenu Rezolucije 1325 SB UN koji je rezultat ovih konsultacija sa lokalnim akterima zvanično je predstavljen na završnom sastanku. Nakon predstavljanja teksta otvorena je diskusija. Učesnici su tom prilikom uputili komentare i sugestije u cilju unapređenja teksta Nacionalnog akcionog plana koji su potom definisani u vidu zaključaka i biće korišćeni u finalizaciji NAP.

Fotografija preuzeta sa sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.