15Jun2016

Završna konferencija UNDP SEESAC regionalnog projekta u Beogradu

Završna konferencija u okviru UNDP SEESAC projekta ‚‚Jačanje regionalne saradnje u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u reformi sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu" (Strengthening of Regional Cooperation on Gender Mainstreaming in Security Sector Reform in the Western Balkans) održana je 15. juna u Beogradu. Projekat je otpočeo marta 2012. godine i okupio je ministarstva odbrane Bosne i Herzegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije koja su blisko sarađivala sa predstavnicima UNDP SEESAC inicijative. 

Glavna postignuća se odnose na kontinuiranu facilitaciju regionalne saradnje o rodnoj ravnopravnosti u vojsci, omogućavanje redovne razmene informacija i znanja između ministarstava odbrane i oružanih snaga u regionu kao i razvijanje zajedničkih rešenja postojećih izazova kada je reč o rodnoj jednakosti. Projekat je doprineo podizanju nivoa svesti o rodnoj ravnopravnosti i jačanju mehanizama za njegovo postizanje. Takođe, projektom su unapređeni radni uslovi za žene i obezbeđene mogućnosti za napredovanje žena u vojsci. 

Pored predstavljanja rezultata projekta, završna konferencija ima za cilj da ojača saradnju u unapređivanju rodne jednakosti u vojsci kroz dijalog i razmenu znanja između odabranim ministarstvima odbrane na Zapadnom Balkanu, Istočne Evrope i Komonvelta nezavisnih država. Na konferenciji biće reči i o daljoj praktičnoj primeni UN Rezolucije 1325. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava odbrane i oružanih snaga iz gore pomenutih regiona, kao i međunarodnih (UNDP, NATO, OSCE, UNWOMEN, Nordic Centre for Gender in Military Operations) i nevladinih organizacija, uključujući i predstavnike CENTRA.