20Jun2016

Nov Centrov projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost

CENTAR  od 20. juna sprovodi  projekat koji ispituje percepcije u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za ove ranjive kategorije. Kroz intervjue i fokus grupe biće prikupljeni kvalitativni nalazi sa tri lokacije. Zajedno sa drugim dostupnim podacima o zloupotrebi vaternog oružja, oni će biti dalje korišćeni za pripremu predloga politične politike kao i za podizanje svesti  o povezanosti posedovanja oružja sa nasiljem prema ženama i među mladima.

Projekat traje do oktobra 2016. a podržava ga CLAIM! Mreže građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (www.cn4hs.org) a u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.